BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wieteska-Rosiak Beata (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Odpowiedzialne praktyki w urzędach gmin i starostwach powiatowych na przykładzie regionu łódzkiego
Responsible Practices in Municipal and County Offices Using the Example of the Łódź Region
Źródło
Samorząd Terytorialny, 2014, nr 1-2, s. 122-129, przypisy
Słowa kluczowe
Administracja samorządowa, Gmina, Instytucje publiczne, Społeczna odpowiedzialność
Self-government administration, District, Public institutions, Social Responsibility
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Województwo łódzkie
Abstrakt
W ostatnich latach koncepcja społecznej odpowiedzialności organizacji nabrała dużego znaczenia w sektorze przedsiębiorstw. Zgodnie z normę ISO 26000 odpowiedzialnie społecznie i środowiskowo może być każda organizacja, w tym także urzędy gmin oraz starostwa powiatowe. Artykuł prezentuje wyniki badań ankietowych zrealizowanych wśród urzędów gmin i starostw powiatów województwa łódzkiego. Celem badań była identyfikacja odpowiedzialnych działań podejmowanych w urzędach wobec pracowników, klientów, społeczeństwa, dostawców, sfery zarządzania oraz środowiska. (abstrakt oryginalny)

The concept of social responsibility of an organization has become very important in the sector of companies in recent years. In accordance with ISO 26000, any organization can be socially and environmentally responsible, including municipal and county offices. The article presents the results of surveys conducted among municipal and county offices in the Łódź Voivodship. The objective of the study was to identify responsible actions conducted in the offices with respect to the employees, customers, society, suppliers, the management sphere and the environment. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Global Compact, Global Reporting Initiative, www. globalreporting.org.
 2. B. Rok, Odpowiedzialny biznes w nieodpowiedzialnym świecie, Warszawa 2004, s. 44-45.
 3. K Kucmski, Konkurencyjność jako zagadnienie regionalne, w: I. Firli, K. Kuciński (red.), Lokalizacja przedsiębiorstw a konkurencyjność, Warszawa 2001, s. 167.
 4. B Wieteska-Rosiak, Rola społecznej odpowiedzialności biznesu w budowaniu konkurencyjności regionu, w: "Annales. Etyka w życiu gospodarczym" 2012/1, s. 339-346.
 5. Środowiskowa odpowiedzialność urzędów gmin , starostw powiatowych -przykład woj. łódzkiego, (w druku). Referat wygłoszony w Łodzi na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego 19.04.2013 r. na konferencji pt. Społeczna odpowiedzialność w procesach zarządzania miejskimi obszarami funkcjonalnymi.
 6. Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Warszawa 2006, s. 5.
 7. A. Miś (red.), Instrumenty zarządzania kapitałem ludzkim. Ćwiczenia i studia przypadków, Kraków 2012, s. 97.
 8. E Bochniarz, K. Gugała, Budowanie i pomiar kapitału ludzkiego w firmie, Warszawa 2005, s. 86.
 9. M. Kulesza, M. Niziolek, Etyka służby publicznej, Warszawa 2010, s. 134.
 10. M. Zawicki, S. Mazur, J. Bober (red.), Zarządzanie w samorządzie terytorialnym. Najlepsze praktyki, Kraków 2004, s. 250.
 11. M. Górecki, Idea, instytucjonalizacja i funkcje wolontariatu, Warszawa 2013, s. 141; raport Wolontariat pracowniczy w polskich firmach (analiza zjawiska). Sposoby zaangażowania pracowników, bariery, korzyści, Warszawa 2011, s. 15-20.
 12. Z. Zychowicz (red.), Przeprowadzanie konsultacji społecznych w samorządzie, Szczecin 2011.
 13. A. Gębczyńska, Jakość procesów usługowych w jednostkach organizacyjnych samorządu terytorialnego, Poznań 2013,s.51.
 14. A. Graczyk, Zarządzanie środowiskowe w przedsiębiorstwie, Wrocław 2008, s. 59-61.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-4973
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu