BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Batorowicz Rafał (Naczelny Sąd Administracyjny)
Tytuł
Zasada udzielania pomocy stronom a czynności przewodniczącego w postępowaniu sądowoadministracyjnym
Principle of Granting Assistance to Parties and Duties of Chairperson in Administrative Court Proceedings
Źródło
Administracja : teoria, dydaktyka, praktyka, 2007, nr 1(6), s. 70-87, przypisy
Słowa kluczowe
Postępowanie sądowe, Sądownictwo, Regulacje prawne
Legal proceedings, Judicature, Legal regulations
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem niniejszego opracowania jest ukazanie wzajemnych relacji pomiędzy regulacjami dotyczącymi obowiązków sądów administracyjnych w zakresie udzielania pomocy względnie informacji stronom a tymi, które określają obowiązki i uprawnienia przewodniczącego pełniącego poza przebiegiem posiedzeń sądowych funkcje kierownicze i decyzyjne w toku postępowania, to jest sędziego przewodniczącego wydziału sądu lub sędziego wyposażonego w zbliżone kompetencje. (fragment tekstu)

The Author indicates in an accessible way duties and rights of the chair-person in the administrative court concerning granting assistance and information to parties of the administrative court proceedings. Arguments have been concentrated on results following the order to apply Art. 6 the Act on Proceedings before Administrative Courts, showing in detail duties of the chairperson in this respect. Remarks are made, considering the principle of the right to fair court proceedings at law. The paper is ended with conclusions, being an essential interpretational indication both for administrative court judges and parties to proceedings before such courts. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
  1. M. Romańska [w:] T. Woś, H. Knysiak-Molczyk, M. Romańska, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, Warszawa 2005, s. 108.
  2. J. P. Tarno, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, Warszawa 2006, s. 50.
  3. A. Kabat [w:] B. Dauter, B. Gruszczyński, A. Kabat, M. Niezgódka-Medek, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, warszawa 2006, s. 37.
  4. J. P. Tarno, Pełnomocnictwo w postępowaniu sądowoadministracyjnym, [w:] Ius et lex. Księga jubileuszowa Profesora Andrzeja Kabata, Olsztyn 2004, s. 406-410.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1896-0049
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu