BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Możdżeń-Mucha Urszula (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Tytuł
Zarządzenie zastępcze wojewody jako administracyjnoprawny środek walki z korupcją w gminie
Substituting Disposition of Provincial Governor As Administrative Means for Fighting Corruption in Commune
Źródło
Administracja : teoria, dydaktyka, praktyka, 2007, nr 1(6), s. 88-108, przypisy
Słowa kluczowe
Samorząd terytorialny, Administracja lokalna, Przeciwdziałanie korupcji, Zwalczanie korupcji, Korupcja
Local government, Local administration, Corruption fighting, Fight corruption, Corruption
Uwagi
summ.
Abstrakt
Korupcja jest nieodłącznym elementem życia publicznego. Nie da się jej w pełni zlikwidować, można jedynie próbować marginalizować jej zasięg. Należy ustanowić przepisy, których celem będzie stworzenie wiarygodności organów samorządowych, przepisy, które uniemożliwiać będą wykorzystywanie funkcji publicznych dla osiągania korzyści majątkowych i osobistych. (fragment tekstu)

Substituting disposition is a supervisory decision substituting a resolution of the communal council in a situation when the latter evades taking a respective act; such a disposition is issued in a situation when the law is violated by this organ, and moreover, in a situation of an ineffective lapse of time limit for elimination of the violation by the commune organ in its own capacity. Depending on the subject, to whom the substituting disposition is" directed, there are three results of it: expiration of a councillor's or a commune head's mandate, recalling from a post, or dissolution of an employment contract. It is the communal council that is entitled to appeal the substituting disposition by the provincial governor to an administrative court; regulations included in Art. 98 par. 3 the Act on Communal Local Government exclude admissibility of filing a complaint to the court by other subjects than the listed in this regulation. It seems that since a council resolution and a disposition by a governor substituting it, have the same effects, they should give a councillor the same rights to appeal; yet based on the binding regulations it is possible to assume that only a commune head has the right to file an appeal from the governor's substituting disposition. Substituting dispositions become valid in law at the lapse of time limit for filing a com-plaint, or on the date when the complaint was dismissed or rejected by the court. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. B. Dolnicki, Nadzór nad samorządem terytorialnym, Katowice 1993, s. 140.
 2. B. Dolnicki, Samorząd Terytorialny, Zakamycze 2003, s. 257-259.
 3. W. Kisiel, Ustrój samorządu terytorialnego w Polsce, WP LexisNexis, Warszawa 2003, s. 62-63 i 230-231.
 4. Z. Leoński, Samorząd terytorialny w RP, C. H. Beck, Warszawa 2002, s. 178 i n.
 5. J. P. Tarno (red.) Samorząd terytorialny w Polsce, WP LexisNexis, Warszawa 2004, s. 252-254.
 6. D. Kurzyna Chmiel, Nadzór wojewody nad samorządem terytorialnym, Bielsko-Biała 2003, s. 36.
 7. B. Dolnicki, Klasyfikacja środków nadzorczych nad samorządem terytorialnym w ustawodawstwie polskim, "Samorząd Terytorialny" 1997, nr 6, s. 45 i n.
 8. G. Jyż, Nadzór nad działalnością gminną, [w:] A. Szewc (red.), Samorząd gminny. Komentarz, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2005, s. 592-593.
 9. M. Chlipała, Zarządzanie zastępcze wojewody jako środka nadzoru nad działalnością samorządu terytorialnego, "Samorząd Terytorialny" 2005, s. 7-8, s. 84.
 10. A. Agopszowicz, Z. Gilowska, Ustawa o gminnym samorządzie terytorialnym. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 1999, s. 187-188.
 11. P. Chmielnicki (red.), Komentarz do ustawy o samorządzie gminnym, WP LexisNexis, Warszawa 2004, s. 182.
 12. J. Pitera, Przepisy antykorupcyjne ustawy o samorządzie gminnym, "Glosa" 2002, nr 11, s. 6-7.
 13. T. Sierzputowski, Ograniczenia dotyczące funkcjonariuszy gminnych przy wykonywaniu zadań publicznych, "Samorząd Terytorialny" 2000, nr 4, s. 17.
 14. K. Święch, K. Kozłowski, Ograniczenia prowadzenia działalności gospodarczej przez członków organów jednostek samorządu terytorialnego, "Samorząd Terytorialny" 2003, nr 12, s. 30-31.
 15. J. Pitera, Ustawowe przesłanki wygaśnięcia mandatu radnego, "Samorząd Terytorialny" 2004, nr 11.
 16. M. Pyziak-Szafnicka, Zakaz łączenia funkcji w spółkach kapitałowych i organach gminy, "Samorząd Terytorialny" 1997, nr 6, s. 11-24.
 17. J. Jagoda, Ograniczenia antykorupcyjne dotyczące radnych, "Samorząd Terytorialny" 1998, nr 6, s. 33-40.
 18. B. Dolnicki, Nadzór nad samorządem terytorialnym - diagnoza i kierunki zmian, Katowice 23.04.2005 źródło: www.funduszestrukturalne.gov.pl/informator/npr2/ekspertyzy.
 19. P. Radziewicz, W sprawie art. 101 ustawy o samorządzie gminnym, "Biuletyn Biura Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu. Ekspertyzy i opinie prawne", nr 6/1999, część 4, www.biurose.sejm.gov.pl/biuletyn.
 20. D. Bąbiak-Kowalska, M. Cyrankiewicz, Chaos w przepisach antykorupcyjnych, "Wspólnota" 2005, nr 5.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1896-0049
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu