BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zapłata Sławomir (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Systemowe zarządzanie ciągłością działania BS 25999 w działalności usługowej
Business Continuity Management Bs 25999 in Service Activities
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 95, s. 241-252, rys.
Tytuł własny numeru
Usługi w Polsce 2012: teoria usług - funkcjonowanie sektora usługowego - kształcenie w usługach
Słowa kluczowe
Usługi, Zarządzanie systemowe
Services, System management
Uwagi
summ.
Abstrakt
Analizując normatywne podstawy dla zarządzania ciągłością działania, można wnioskować, że specyfika organizacji jako całości wpływa na zindywi-dualizowanie rozwiązań systemowych. Działalność produkcyjna bądź świad-czenie usług stanowi jedno z wielu zagadnień ujmowanych na etapie interpreta-cji wymagań normatywnych oraz projektowania, a następnie budowy i wdrażania systemu zarządzania ciągłością działania. Po dokonaniu analizy wymagań normatywnych oraz wiedzy o analizowanym obszarze wynikającej z realizowa-nego grantu badawczego wydaje się, że elementem różnicującym systemowe zarządzanie ciągłością działania pomiędzy produkcją a usługami jest kwestia zakresu tego systemu. Zakresu wynikającego z większej jednorodności działalności usługowej niż produkcji, na co zwrócono uwagę w artykule.(fragment tekstu)

Organization‟s activity is directed towards functionizing in a long term period. In strategic approach it is combined with organization's vision in an objective, subjective and geographical scope. However to enable an organization to function on the market in the long term necessary is current activity and operational resistance to emerging risks. In order to identify the risks connected with organization's functionizing on the market system operations are taken. Knowledge about the risks and consequently about the validity of these risk allows for the construction of business continuity management system, which should be tailored to the organization‟s specific, depending on the type of business.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. S. Zapłata, M. Kaźmierczak, Ryzyko, ciągłość biznesu, odpowiedzial-ność społeczna. Nowoczesne koncepcje zarządzania, Wolters Kluwer, Warszawa 2011, s. 146-149.
  2. K. Krzakiewicz, Zarządzanie antykryzysowe w organizacji, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2008, s. 7.
  3. J. Monkiewicz, L. Gąsiorkiewicz, Zarządzanie ryzykiem działalności organizacji, C.H. Beck, Warszawa 2010, s. 211.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu