BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Fazlagić Jan (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Kształtowanie kompetencji przywódczych w sektorze usług jako wyzwanie dla szkolnictwa wyższego
Shaping Leader Competences in Service Economy as a Challenge for Universities
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 95, s. 275-290, rys., tab.
Tytuł własny numeru
Usługi w Polsce 2012: teoria usług - funkcjonowanie sektora usługowego - kształcenie w usługach
Słowa kluczowe
Pokolenie Y, Szkolnictwo wyższe, Kompetencje kierownicze, Sektor usług
Generation Y, Higher education, Managerial competencies, Services sector
Uwagi
summ.
Abstrakt
W opracowaniu przedstawiono wyniki badań empirycznych przeprowadzonych wśród studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Z badań tych wyłania się obraz pokolenia nastawionego na zapewnienie mu maksymalnego komfortu psychicznego i unikanie sytuacji stresujących. Studenci oczekują jednocześnie przywód-cy charyzmatycznego, co często jest nie do pogodzenia z ich oczekiwaniami braku stresu w pracy. Jak pokazuje praktyka, najbardziej charyzmatyczni przywódcy zwykle bywają bardzo wymagający wobec swoich podwładnych i mało tolerancyjni wobec tych, którzy nie realizują ich wizji. Kształcenie umiejętności przywódczych wymaga także opracowania specjalnych programów badawczych, związanych z przywództwem w firmach usługowych. Jest to temat mało rozpoznany w literaturze, a zasługujący na pogłębione badania. (fragment tekstu)

The concept of leadership is a commonly quoted topic and has been subject of re-search studies for decades now. This paper aims to provide a meaningful contribution to leadership studies by drawing the attention of the reader to leadership education in the curricula of Polish higher-education institutions. The results of a survey conducted among the students of the Poznan University of Economics are presented in the paper. The survey investigates the aspirations and expectations of the soon-to-be graduates towards their future leaders. The research results may be valuable not only to the scho-lars interested in the service sector, higher education and labour market but also to those interested in sociology and in topics related to "generation Y‟.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. M. Armstrong, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1996.
 2. Lider przyszłości, red. F. Hesselbein, M. Godsmith, R. Beckhard, Business Press, Warszawa 1997.
 3. M. Kostera, Zarządzanie personelem, PWE, Warszawa 1994.
 4. I. Majewska-Opiełka, Umysł lidera, Wydawnictwo Medium, Warszawa 1998.
 5. D. Goleman, Leadership That Gets Results, "Harvard Business Review" 2000, nr 3.
 6. T. Rath, B. Contchie, Strengths-Based Leadership, Gallup Press, New York 2008.
 7. K. Piotrowski, Organizacja i zarządzanie, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa 2001, s. 156.
 8. Ch. Handy, Understanding organizations, Penguin Books, London 1993.
 9. A. Bobrowska, W czym kryje się sukces tych, którzy wysyłają tylko kilka ofert i do-stają pracę, "Gazeta Wyborcza", dodatek "Gazeta Praca" 14 marca 2004 r.
 10. N. Cieślar, J. Samsel Opalla, Kształcenie kompetencji kluczowych. Część 1, www.Partnerzy-Wauce.Us.Edu.Pl, 5.04.2012.
 11. B.H. Spitzberg, W.R. Cupach, Interpersonal Skils, w: Handbook Of Interpersonal Com-munication, Sage, red. H.L. Knapp, J.A. Dely, Thousand Oaks 2002, s. 564-611.
 12. P. Smółka, Jak skutecznie szkolić umiejętności interpersonalne?, www.psychologia. net.pl, 8.09.2011.
 13. J. Borkowski, Kompetencje przywódcze, "Wojsko i Wychowanie" 2003, s. 110.
 14. J. Szomburg jr, Inżynier czy kulturoznawca? Na co powinna postawić Polska, "Gazeta Wyborcza" z 22 marca 2009 r. 14.
 15. D. Ariely, Potęga irracjonalności, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 2009.
 16. Zarządzanie. Teoria i praktyka, red. A. Koźmiński, W. Piotrowski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 17. K. Roman, Oglivy. Król Madison Avenue, Studio Emka, Warszawa 2010, s. 239.
 18. G. Small, G. Vorgan, iMózg, Vesper, Poznań 2011, s. 15.
 19. E. Fromm, Mieć czy być?, Rebis, Poznań 2007.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu