BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kuźniar Wiesława (Uniwersytet Rzeszowski)
Tytuł
Aktywność promocyjna gospodarstw agroturystycznych jako wyraz marketingowej orientacji podmiotów turystycznych ( na przykładzie województwa podkarpackiego)
Promotional Activity of Agricultural Households as a Marketing Orientation of Tourist Entities ( on the Basis of the Province of Podkarpackie)
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, 2012, nr 20, s. 111-120, tab.
Tytuł własny numeru
Nowoczesne koncepcje zarządzania, finansów, marketingu w teorii i praktyce jako odpowiedź na zmiany zachodzące w otoczeniu organizacji
Słowa kluczowe
Agroturystyka, Promocja, Orientacja marketingowa, Turystyka
Agrotourism, Promotion, Marketing orientation, Tourism
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie istoty, celu oraz obszarów aktywności promocyjnej gospodarstw agroturystycznych. Na tle rozważań teoretycznych zaprezentowano wyniki badań ankietowych na temat zakresu działań promocyjnych wybranych gospodarstw agroturystycznych województwa podkarpackiego. Badania zostały przeprowadzone w czwartym kwartale 2010 roku metodą wywiadu kwestionariuszowego wśród 96 właścicieli gospodarstw agroturystycznych. Dobór gospodarstw wynikał z charakteru gminy, to znaczy w próbie badawczej znalazły się gospodarstwa agroturystyczne reprezentujące gminy o najsilniej rozwiniętej funkcji turystycznej, jak też gminy, które mimo wysokich naturalnych predyspozycji mają bardzo słabo rozwiniętą funkcję turystyczną(fragment tekstu)

The thesis presents selected aspects of marketing activity of agricultural guesthouses with a particular emphasis on promotional actions. On the basis of theoretical considerations, indicating its specific, mostly limited character of marketing activity of individual agritourist guesthouses, a questionnaire based survey research performed in 2010 among 96 owners of agritourist guesthouses acting in the province of podkarpackie have been presented. Due to limited fi nancial resources and lack of professional attitude, promotional actions of the surveyed entities are mostly connected with information notices, simple folders or leafl ets as well as internet advertising, however, its role is not fully developed(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. A. Kornak, A. Rapacz, Zarządzanie turystyką i jej podmiotami w miejscowości i regionie, Wyd. Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2001, s. 125-126.
  2. V.T.C. Middleton, Marketing w turystyce, Polska Agencja Promocji Turystyki, Warszawa 1996, s. 89
  3. Kompendium wiedzy o turystyce, red. G. Gołembski, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2009, s. 25.
  4. A. Rapacz, Przedsiębiorstwo turystyczne, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2007, s. 89.
  5. Marketing usług turystycznych, red. A. Panasiuk, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2005,s. 124.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1509-0507
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu