BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rudzewicz Adam
Tytuł
Targi turystyczne jako narzędzie promocji miasta na przykładzie Giżycka
The Importance of Travel Fair in City Marketing on the Example Giżycko
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, 2012, nr 20, s. 133-141, fot.
Tytuł własny numeru
Nowoczesne koncepcje zarządzania, finansów, marketingu w teorii i praktyce jako odpowiedź na zmiany zachodzące w otoczeniu organizacji
Słowa kluczowe
Targi, Turystyka, Promocja miasta
Fair, Tourism, City promotion
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Marketing to świadomość, że klient i jego oczekiwania są najważniejsze. Pod pojęciem marketingu miasta kryje się całość działań oraz różnego typu oddziaływań o charakterze kompleksowym i skoordynowanym, których nadawcą są zróżnicowane podmioty lokalne. Zwykle celem tych działań jest określenie, kształtowanie, a także zaspokojenie ewentualnych potrzeb mieszkańców danego miasta oraz osób przebywających czasowo na jego terenie lub w okolicy. Marketing miejski wiąże się ze zjawiskiem szeroko rozumianych przemian społeczno-gospodarczych, zwłaszcza z wprowadzeniem gospodarki rynkowej, kładącej szczególny nacisk na konieczność nakłonienia potencjalnych klientów do skorzystania z oferty usługowo-infrastrukturalnej regionu.(fragment tekstu)

Urban space is treated by marketing activities as a whole, cocreated by different entities, whose common goal is to increase the revenues of the city and its inhabitants. Fair, as a promotional tool are primarily relevant information - promotions and are directed primarily to potential buyers. The primary objective of the fair is to present their products in a manner distinguishing them against others. City preparing a range of tourist attractions, economic and social needs to the inform the external market. Trade fairs, shows, presentations and exhibitions are becoming an important marketing weapon in attracting tourists.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. T. Markowski, Zarządzanie rozwojem miast, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2000, s. 8; Marketing terytorialny. Strategiczne wyzwania dla miast i regionów, red. T. Domański, Centrum Badań i Studiów Francuskich, Instytut Studiów Międzynarodowych, Uniwersytet Łódzki, Łódź 1997, s. 36
 2. S. Szczęsny, Marketing miasta i miejsca, http://www.marketing.org.pl (5.05.2009).
 3. A. Łuczak, Miasto i produkt miejski jako zagadnienie marketingowe, "Samorząd Terytorialny"1999, nr 11, s. 48.
 4. M. Czornik, Promocja miasta, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2005, s. 42
 5. L. Michałowski, Turystyka i sposoby promocji miast, "Studia Regionalne i Lokalne" 2003,nr 4, s. 91-110.
 6. E. Glińska, T. Popławski, Promocja miasta jako element marketingu terytorialnego, w: Informacja i promocja w turystyce - materiały konferencyjne, red. K. Michałowski, Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, Białystok 2002, s. 126
 7. P. Misiło, Jak skutecznie promować małe ojczyzny, "Gazeta Samorządu i Administracji", nr 2 (150), 19 stycznia - 1 lutego 2004 www.gsia.infor.pl, s. 64
 8. J.W. Wiktor, Promocja. System komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2001, s. 53-56.
 9. L. Garbarski, I. Rutkowski, W. Wrzosek, Marketing. Punkt zwrotny nowoczesnej firmy, PWE, Warszawa 2000, s. 536.
 10. B. Hołderna-Mielcarek, Regionalizacja produktu turystycznego, Difin, Łódź 2006, s. 23.
 11. M. Urbaniak, Marketing przemysłowy i zagadnienia jakości, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 1998, s. 133.
 12. A.S. Kornak, Zarządzanie turystyką, PWN, Warszawa 1996, s. 177
 13. J. Karczmarek, A. Stasiuk, B. Włodarczyk, Produkt turystyczny, PWE, Warszawa 2005,s. 251-252.
 14. B. Siskind, Marketing wystawienniczy, Walters Kluwer, Kraków 2006, s. 20-22
 15. A. Szromnik, Marketing terytorialny. Miasto i region na rynku, Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska Oficyna, Warszawa 2007, s. 171-180.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1509-0507
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu