BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pawlak Natalia (Politechnika Poznańska), Kudelska Izabela (Politechnika Poznańska)
Tytuł
Zastosowanie metod wspomagających proces kształcenia na uczelni wyższej
Use of Method Supporting the Process of Education at the University of Technology
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 95, s. 325-335, rys.
Tytuł własny numeru
Usługi w Polsce 2012: teoria usług - funkcjonowanie sektora usługowego - kształcenie w usługach
Słowa kluczowe
Szkolnictwo wyższe, Kształcenie zawodowe
Higher education, Vocational training
Uwagi
summ.
Abstrakt
Zastosowanie systemu Axapta oferuje studentom wiedzę i umiejętności z zakresu podstaw organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem, technik wytwa-rzania z obszaru technologii. Student nabywa umiejętności organizowania kom-puterowo zintegrowanych systemów i procesów wytwarzania oraz potrafi za-rządzać systemami produkcyjnymi, np. z zastosowaniem metod MRP I, MRP II, alokacją stanowisk produkcyjnych. (fragment tekstu)

The chapter provides tools such as simulation and computer tools that are used as a method of supporting the process of education at the University of Technology. The authors describe the use of building blocks to simulate the production process in the classroom teaching. Then is described the computer program Microsoft Dynamics AX 2009.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. J. Mazurczak, W. Ptak, Wybrane problemy wdrażania centrów odpowiedzialności w przedsiębiorstwach przemysłowych - studium przypadku, w: Zalety i wady zakupów dokonywa-nych za pośrednictwem Internetu w kontekście zakupów tradycyjnych, red. M. Fertsch, S. Trzcie-liński, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2005.
  2. W. Borucki, Symulacja systemów zarządzania, w: Badania operacyjne, red. E. Ignasiak, PWE, Warszawa 1996; Ch.Y. Feuvier, La simulation des systemem, Dynod, Paryż 1971.
  3. B.G. Wandor, Metody symulacyjne w teorii organizacji i zarządzania, konferencja Symu-lacja Systemów Gospodarczych - Trzebieszowice 1982, TNOiK, Wrocław 1982; www.ioz.pwr.wroc.pl, 11.04.2012.
  4. N. Pawlak, K. Grzybowska, Zrozumieć Lean Production - usprawnianie procesu produk-cyjnego, w: Metody i techniki doskonalenia w logistyce produkcji - studia przypadków, red. K. Grzybowska, Ł. Hadaś,Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2009, s. 63-75.
  5. N. Pawlak, I. Kudelska, The use of the production systems in didactics, w: Efficiency of production processes, red. M. Fertsch, K. Grzybowska, A. Stachowiak, Publishing House of Poznan University of Technology, Poznań 2009, s. 229.
  6. N. Pawlak, I. Kudelska, Systemy klasy ERP - Axapta w dydaktyce, w: Multimedia w biznesie i zarządzaniu, red. L. Kiełtyka, Difin, Warszawa 2009.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu