BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Isalska Julita (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Wpływ częstości ekspozycji logo na jego zapamiętywalność
The Effects of Frequency of Exposure of the Logo on Memorizing IT
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, 2012, nr 20, s. 155-163
Tytuł własny numeru
Nowoczesne koncepcje zarządzania, finansów, marketingu w teorii i praktyce jako odpowiedź na zmiany zachodzące w otoczeniu organizacji
Słowa kluczowe
Informacja, Filtrowanie danych
Information, Data filtering
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Teorie selekcji uwagowej zakładają, że informacja, na którą nie zwracamy uwagi, jest całkowicie pomijana, zwalniając w ten sposób zasoby poznawcze. Czynnikami decydującymi o tym, które informacje zostaną pominięte, a które poddane głębszej analizie, są określone właściwości bodźców, a dokładniej ich cechy fizyczne. Gdyby tak rzeczywiście było, oznaczałoby to, że uwaga działa na zasadzie filtrów, pomijając informacje, które po wstępnej analizie zostały uznane za nieistotne. Inną teorią na temat tego, w jaki sposób przebiega filtrowanie danych z otoczenia, jest teoria alokacji zasobów zaproponowana przez Kahnemana. Według tego autora, człowiek nie tyle filtruje bodźce, które do niego docierają, ile pobiera te bodźce, które są mu potrzebne. W ten sposób uwaga zyskała status procesu aktywnego, nie pasywnego(fragment tekstu)

The paper discusses the issue of codependency between the ability to recall an image from memory and the frequency of exposure to that image (stimuli). An experiment has been conducted in which internet users were asked to recall the sequence of colors of letters in the logo of Google search engine. The frequency of internet usage by the subjects and their everyday contact with the search engine was controlled. Occasional internet users have had signifi cantly higher diffi culty in recollection of colors sequence an assigning them to specifi c letters, they also had diffi culty with recollection of the search engines name. Frequent internet users and Google employees did not have diffi culty with recollection of the company name and logo color assignment; all tested Google employees have completed the task without errors(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. T. Maruszewski, Psychologia poznania, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2002, s. 76-82
  2. D. Kahneman, Attention and Effort, Prentice Hall, Englewood Cliffs 1973, s. 2-7.
  3. S.A. Rathus, Psychologia współczesna, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2004, s. 333-338
  4. W. Nowakowski, Logo! W praktyce, Wydawnictwo BTC, Legionowo 2006, s. 12-13.
  5. M. Milewski, Marka znana z widzenia, "Brief" 2005, nr 12, s. 88-89.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1509-0507
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu