BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Krawczyk-Sokołowska Justyna (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Znaczenie zaangażowania społecznego firmy w kształtowaniu tożsamości marki
The Importance of Corporate Social Responsibility in the brand Identity Building
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, 2012, nr 20, s. 165-172, tab.
Tytuł własny numeru
Nowoczesne koncepcje zarządzania, finansów, marketingu w teorii i praktyce jako odpowiedź na zmiany zachodzące w otoczeniu organizacji
Słowa kluczowe
Marka, Tożsamość
Brand, Identity
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Marketing i jego cele ewoluują wraz z przemianami społecznymi. W czasach rewolucji przemysłowej oczy marketerów były skierowane na produkt, a ich uwaga skupiona na jego opracowaniu i sprzedaży. Kolejnym etapem zasadnicze zmiany był rozwój technologii informacyjnej. Trend ten sprawił, że priorytetowe stało się spełnienie oczekiwań konsumentów nie tylko w funkcjonalnej, ale również emocjonalnej, którą determinowało pozycjonowanie produktu firmy. W dzisiejszych czasach poziom ubóstwa, zmiany klimatyczne i wzrost zanieczyszczenia środowiska dają powód do refleksji nad znaczeniem działań marketingowych firm w czynieniu świata lepszym(fragment tekstu)

Nowadays access to the digital technology and information increase consumer awareness and requirements towards brands and values which they are representing. In response to this trend companies in their activity aren't already focusing only on the product and the consumer, but also matters of the mankind, supplementing functional and emotional aspects with spiritual values. The problem of the poverty, the climate change and the increase in the environmental pollution are giving reason for refl ection over the signifi cance of the marketing activity of companies at making world better through Corporate Social Responsibility(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. P. Kotler, H. Kartajaya, I. Setiwan, Marketing 3.0, MT Biznes, Warszawa 2010, s. 21.
 2. J.N. Kapferer, The New Strategic Brand Management. Creating and Sustaining Brand Equity Long Term 4th Edition, Kogan Page, London 2008, s. 172.
 3. M. Staniszewski, Zarządzanie znaczeniem marki, "Marketing w Praktyce" 2008, nr 8, s. 8.
 4. CSR w Polsce MENEDŻEROWIE/MENEDŻERKI 500, LIDER/LIDERKA CSR - badanie GoodBrand oraz Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa, grudzień 2010, http://odpowiedzialnybiznes. pl/pl/baza-wiedzy/badania/badania-fob.html?id=3786 (11.05.2011).
 5. http://www.podzielsieposilkiem.pl/index.php?Pages&MenuId=53 (29.05.2011).
 6. A. Paliwoda-Matiolańska, Odpowiedzialność społeczna jako źródło przewagi konkurencyjnej,
 7. Społeczna odpowiedzialność biznesu. Uwarunkowania, kontrowersje, dobre i złe praktyki, red. Z. Pisz, M. Rojek-Nowosielska, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2009, s. 169
 8. http://www.undp.org.pl/ (29.05.2011).
 9. M. Hajdas, Tożsamość marki korporacyjnej a wybór idei w marketingu zaangażowanym społecznie,
 10. Organizacja i kierowanie, red. S. Sudoł, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2009,s.60.
 11. http://odpowiedzialnybiznes.pl/pl/baza-wiedzy/badania/badania-polskie.html?id=1890(29.05.2011).
 12. http://www.markigodnezaufania.pl/UserFiles/File/E_BOOK_2011.pdf (11.05.2011).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1509-0507
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu