BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rak Agnieszka (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Kreowanie marki w sporcie
Creating a Brand in Sport
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, 2012, nr 20, s. 173-181, tab., rys.
Tytuł własny numeru
Nowoczesne koncepcje zarządzania, finansów, marketingu w teorii i praktyce jako odpowiedź na zmiany zachodzące w otoczeniu organizacji
Słowa kluczowe
Marka, Sport
Brand, Sport
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Organizacje sportowe wyróżniają się na rynku tym, że ich konsumenci to przede wszystkim kibice, pasjonaci i sympatycy, którzy są związani z nimi emocjonalnie. Emocje stanowią bardzo ważny aspekt sportu i decydują o sile lojalności klientów. W Polsce dopiero od niedawna podejmowany jest temat kreowania marek sportowych oraz strategii marketingowych w tym obszarze. Wiele organizacji sportowych nie ma świadomości swojego wizerunku, a także nie potrafi nim zarządzać. Wiedza o tym, co wyróżnia marki produktów i usług sportowych, może pomóc w zaplanowaniu działań związanych ze skutecznym promowaniem organizacji oraz utrwalaniem jej marki w świadomości konsumentów. Kreowanie marki sportowej powinno dotyczyć przede wszystkim budowania jej osobowości, co jest przedmiotem niniejszego artykułu(fragment tekstu)

The aim of this paper is to present a contemporary approach to branding in sport. Sports brands are especially recognized and appreciated by consumers because of the emotions that are connected with supporting a team or even practicing. Those involved emotions are what make those brands unique and valuable on the market. The approach to creating a brand image is not focused only on how to stay in consumers' minds, but how to build brand identity and personality. The paper will present the process of branding in sport, which includes the above-mentioned aspects.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. http://www.marketingpower.com/_layouts/Dictionary.aspx?dLetter=B (23.05.2011).
 2. K. Kropielnicki, Rynek sportowy a marka, w: Kreowanie marki w sporcie, red. H. Mruk, M. Chłodnicki, Sport & Business Foundation, Poznań 2008, s. 13.
 3. P. Kwiatek, P. Matecki, Programy lojalnościowe a wartość marki klubu sportowego,
 4. Kreowanie marki..., s. 75
 5. A. Żmudziński, Kreowanie marki od A do Z. Jak przyciągnąć kibiców i sponsorów?,
 6. P. Waniowski, D. Sobotkiewicz, M. Daszkiewicz, Marketing. Teoria i przykłady, Placet, Warszawa 2010, s. 181.
 7. A. Adamus-Matuszyńska, Personal PR, czyli kreowanie wizerunku sportowca,
 8. Public relations w sporcie, red. P. Godlewski, W. Rydzak, J. Trębicki, Sportwin, Poznań 2010, s. 90.
 9. J. Altkorn, Kształtowanie rynkowego wizerunku fi rmy, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2002, s. 9.
 10. K. Dziurzyński, Marka pozwala żyć, "Marketing w praktyce" 2004, nr 11, s. 68-69.
 11. J.R. Braunstein, S.D. Ross, Brand Personality in Sport: Dimension Analysis and General Scale Development, "Sport Marketing Quarterly" 2010, t. 19, s. 8-16.
 12. D.C. Brad, D.T. Donavan, K.J. Cumiskey, Consumer-brand relationships in sport: brand personality and identifi cation, "International Journal of Retail & Distribution Management" 2009, t. 37, s. 370-384.
 13. Ph. Kotler, H. Kartajaya, I. Setiawan, Marketing 3.0, MT Biznes, Warszawa 2010, s. 51.
 14. A. Ries, L. Ries, Wojna marketingu z zarządzaniem, PWE, Warszawa 2010, s. 217
 15. J.S. Ławicki, Personalizacja marki i jej interakcje z użytkownikami,
 16. Marketing przyszłości.Trendy. Strategie. Instrumenty, red. G. Rosa, A. Smalec, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2006, s. 388
 17. I. Wilk, Koncepcja marketingu relacji w kreowaniu długookresowych więzi z klientem,
 18. G. Rosa, I. Ostrowska, Lojalność segmentu "młodych dorosłych" wobec marki produktów nietrwałych (wyniki badań), w: Marketing w realiach współczesnego rynku. Strategie i działania marketingowe, red. S. Figiel, PWE, Warszawa 2010, s. 180.
 19. M. Kober, Kreowanie marki sportowej w mediach,
 20. R. Underwood, E. Bond, R. Baer, Building service brands via social identity: Lessons from the sports marketplace, "Journal of Marketing Theory and Practice" 2001, t. 9, s. 1-13
 21. P. Doyle, Marketing wartości, Felberg SJA, Warszawa 2003, s. 275
 22. J. Klisiński, Kapitał globalnych marek sportowych, "Marketingsportowy.pl", kwiecień 2009, http://www.marketingsportowy.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=342& Itemid=0 (24.05.2011).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1509-0507
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu