BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szymański Grzegorz (Politechnika Łódzka), Blażlak Robert (Politechnika Łódzka)
Tytuł
Skuteczność kreowania tożsamości marki w internecie
Creation Efficiency Of Brand Identity In Internet
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 88, s. 109-117, bibliogr. 8 poz., rys.
Tytuł własny numeru
Gospodarka elektroniczna: wyzwania rozwojowe. T. 2
Słowa kluczowe
Marka, Internet
Brand, Internet
Uwagi
summ.
Abstrakt
Podstawowy problem, przed jakim stoi każde przedsiębiorstwo, to przekona-nie nabywców do oferowanych przez siebie produktów. Produkty takie mogą być oferowane pod własną marką, bądź marką przedsiębiorstwa, lub kombinacją tych dwóch narzędzi marketingowych. Najbardziej rozpowszechnione są marki producenta. Są one łatwo identyfikowalne i chętnie nabywane przez konsumentów ze względu na wysoką jakość i minimalne ryzyko związane z zakupem. Marka dostacza korzyści: racjonalne (ściśle powiązane z cechami produktu) oraz psychologiczne (odnoszące się do odczuć, jakie towarzyszą zakupowi bądź użytkowaniu produktu danej marki). Niestety nie zawsze wiadomo, czy wysiłki i nakłady, jakie ponosi przedsiębiorstwo w kreowania tożsamości własnej marki bądź marek, znajdą swoje odzwierciedlenie w ukształtowanym przez nabywców wizerunku. Metody kreowania marki z wykorzystaniem narzędzi informatycznych w medium Internetu wydają się być skuteczne, dzięki możliwości interakcji z odbiorcami przekazów promocyjnych.(fragment tekstu)

The main problem of modern companies is to persuade buyers of their products. Such products may be offered under its own brand, a company brand, or a combination of these two marketing tools. Unfortunately, it is not always clear whether the efforts and expenses incurred by the company in creating its own brand identity are cost effec-tive. Methods of using branding tools on the Internet seem to be effective, with the ability to interact with clients of promotional messages.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Altkorn J., Strategia marki, PWE, Warszawa 1999.
  2. Dębski M., Kreowanie silnej marki, PWE, Warszawa 2009.
  3. Kall J., Silna marka. Istota i kreowanie, PWE, Warszawa 2001.
  4. Kotler P., Marketing, Rebis, Poznań 2005.
  5. Kotler P., Pfoertsch W., B2B Brand Management, Springer, Berlin - Heidelberg 2006.
  6. Michalak P.R., Daszkiewicz D., Musz A., Marketing wirusowy w internecie, One-press, Gliwice 2009.
  7. Rynkiewicz M., Megapanel październik 2011: kategorie tematyczne, http://interaktywnie.com/biznes/artykuly/raporty-i-badania/megapanel-pazdziernik -2011-kategorie-tematyczne-22383.
  8. Szymański G., Owczarek K., Innowacyjne strategie budowania marki w Interne-cie, w: Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty, red. G. Rosa, A. Smalec, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu