BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ferudun Dilek (Ahi Evran University, Kırşehir, Turkey), Wilczyński Piotr L. (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)
Tytuł
The Similarity Analysis of Industrial Development in EU Countries and Turkey Using the Hierarchical Cluster Technique
Źródło
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 2013, nr 21, s. 316-326, ryc., bibliogr. 19 poz.
Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society
Tytuł własny numeru
Funkcje przemysłu i usług w rozwoju gospodarki opartej na wiedzy = Functions of Industry and Services in the Development of Knowledge-Based Economy
Słowa kluczowe
Przemysł, Rozwój przemysłu, Klastry
Industry, Industry development, Business cluster
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Kraj/Region
Turcja
Turkey
Abstrakt
Procesy przyśpieszania wdrażania innowacyjnych rozwiązań technologicznych osiąga się m.in. poprzez określoną politykę rządu mającą na celu pobudzenie procesów nowoczesnego rozwoju na obszarach o niższym poziomie rozwoju. Działania tego typu prowadzą do przemian struktury przemysłu w poszczególnych regionach, co zilustrowano w artykule przykładem Turcji na tle krajów Unii Europejskiej.

Industrial activities have a notable percentage in whole national economies. Thus, it is necessary to follow the development of the industrial activities to be able to review economic development. Identification of similarities or differences among countries provides the ability to notice more clearly the level of regional development and its problems. However, it makes complex subject with a large number of data and with different national data methodology for each country and year. Statistical analysis is a proven tool to make it easier. The goal was to follow the developments since it has the ability to summarize complex data. In this study, we found out similar characteristics among EU Countries (except Croatia which joined EU in 2013) and Turkey by using export and import rates, industrial production index, recent prices, percent of GDP of industry parameters in industrial sector variables. Squared Euclid distance, Pearson proximity matrix and Ward's method were used to calculate distances between different countries variables and to find out country groups which have similar development characteristics. The analyses were supported with dendogram and maps. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Chang, W.W. (2011). Financial Crisis of 2007-2010. Keio Economic Studies, 47, 25-56.
 2. Gençtürk, T. (2012). Küresel Ekonomik Krizin Avrupa Birliği'ne Etkileri. Akademik Analiz Dergisi, 1, 1, Online Aylık Süreli Sosyal Bilimler Dergisi, Turkiye.
 3. Gierańczyk, W., Rachwał, T. (2012). Structural changes in the industry of Poland in the background of eastern european union states. Quaestiones Geographicae, 31, 2, 83-93.
 4. Karabulut, M., Gürbüz, M., Sandal, E.K. (2004). Hiyerarşik Küme Tekniği Kullanılarak Türkiye'de İllerin Sosyo-Ekonomik Benzerliklerinin Analizi. Coğrafi Bilimler Dergisi, 2, 2, 78-91.
 5. Mc Grew, J.C., Monroe, C.B. (1993). Statistical Problem Solving In Geography. Oxford: W.C. Brown Publishers.
 6. Persson, K.G. (2010). An Economic History of Europe. Cambridge: Cambridge University Press.
 7. Rachwał, T. (2010). Struktura przestrzenna i działowa przemysłu Polski na tle Unii Europejskiej w dwudziestolecie rozpoczęcia procesów transformacji systemowej. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 16, 105-124.
 8. Rachwał, T. (2011a). Transformations of the employment structure as an expression of the transformation of Polish industry against the background of the European Union. Bulletin of Geography. Socio-economic Series, 15, 5-25.
 9. Rachwał, T. (2011b). Industrial restructuring in Poland and other European Union states in the era of economic globalization. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 19, 1-10.
 10. Rachwał, T., Wiedermann, K., Kilar, W. (2008). Changes in differentation of Polish regions' industrial potential within the European Union. Europa XXI, 17, 145-158.
 11. Rachwał, T., Wiedermann, K., Kilar, W. (2009). Rola przemysłu w gospodarce układów regionalnych Unii Europejskiej. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 14, 31-42.
 12. Raźniak, P., Winiarczyk-Raźniak, A. (2013). Spatial distribution and differences in migration patterns and revenues of gminas in the Kraków Metropolitan Area. Bulletin of Geography. Socio-economic Series, 19, 73-86.
 13. Sandal, E.K., Karabulut, M., Gürbüz, M. (2005). Sosyo-Ekonomik Kriterler Bakımından Türikye'nin Konumu ve Avrupa Birliği. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 15, 1, 1-14.
 14. Wilczyński, P.L. (2012). Innowacje w zbrojeniach i obronności jako katalizator przemian technologicznych. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 20, 124-133.
 15. Yılmaz, Ş.K., Patır, S. (2011). Kümeleme Analizi ve Pazarlamada Kullanımı. Akademik Yaklaşımlar Dergisi, 2, 1, 91-113.
 16. Zenginoğlu, S. (2012). Küresel Ekonomik Krizin Avrupa Birliği'ne Etkileri. Akademik Analiz Dergisi, 1, 1, 17-29.
 17. https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/rankorderguide.html
 18. http://www.euromonitor.com/medialibrary/PDF/Book_Imdas_2013.pdf (2007-2011 versions).
 19. http://data.worldbank.org (The World Development Indicators Data Bank).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2449-903X
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu