BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dąbrowski Marek
Tytuł
Polityka ograniczania inflacji w krajach transformujących się : (wybrane zagadnienia)
Disinflation Policy in Countries Under Transformation : (Selected Issues)
Źródło
Bank i Kredyt, 1999, nr 7-8, s. 4-19, wykr., tab., bibliogr. 47 poz.
Słowa kluczowe
Przekształcenia ustrojowo-systemowe, Inflacja, Zwalczanie inflacji, Dezinflacja, Wzrost gospodarczy, Przestrzenna analiza porównawcza, Polityka budżetowa, Materiały konferencyjne
Systemic transformation, Inflation, Fighting against inflation, Disinflation, Economic growth, Comparative spatial analysis, Budgetary policy, Conference materials
Uwagi
summ. ; Referat z konferencji "Polityka pieniężna a wyzwania krajowe i międzynarodowe", Zalesie Górne 14-15 czerwca 1999 r.
Kraj/Region
Europa Wschodnia, Europa Wschodnia
Eastern Europe, Eastern Europe
Abstrakt
W artykule omówiono cztery zagadnienia związane z procesem dezinflacji w krajach transformujących się: (1) korzyści z dezinflacji i koszty z nią związane, (2) porównanie dezinflacji w poszczególnych krajach, (3) strategie dezinflacji oraz rolę polityki monetarnej i kursowej oraz (4) rolę polityki fiskalnej.
Wysoka inflacja szkodzi perspektywom wzrostu gospodarczego, dezorganizuje finanse publiczne i wywołuje liczne napięcia społeczne. Wraz z obniżaniem inflacji niektóre jej dolegliwości znikają, pojawiają się natomiast krótkookresowe koszty, związywane z przełamywaniem sztywności w dół wielkości nominalnych. Niemniej energiczna dezinflacja tworzy korzystne warunki do wzrostu gospodarczego w średnim i długim okresie.
Dezinflacja w krajach transformujących się przebiegała w różnym tempie i nie zawsze konsekwentnie. Polska, na tle innych krajów, prezentuje powolne, choć systematyczne tempo dezinflacji. Istotną rolę w określaniu tempa dezinflacji odgrywa polityka kursowa. Kotwica kursowa, jeśli nie jest wsparta odpowiednio restrykcyjną polityką fiskalną, może jednak prowadzić do kryzysu bilansu płatniczego. Zbyt wysoki deficyt budżetowy, niezależnie od źródeł jego finansowania, utrudnia więc lub wręcz uniemożliwia proces dezinflacji. Niezależny bank centralny o zdecydowanej orientacji antyinflacyjnej może jednak skłonić władze fiskalne do bardziej zdyscyplinowanej polityki.
(abstrakt oryginalny)

The article discusses four issues related to disinflationary processes in countries under transformation: (1) disinflation advantages and related costs; (2) disinflation in selected countries; (3) disinflation strategies, and the role of monetary and exchange rate policies; and (4) the role of fiscal policy.
High inflation threats economic growth perspectives, distorts public finances and causes numerous social pressures. With disinflation some of nuisance disappear, replaced, in turn, by short-term costs related to coping with nominal downward rigidities. Equally active disinflation creates favorable conditions for the economic growth in medium- and long-term perspective.
Disinflation in countries under transformation has been achieved at a different pace and not always consequently. Against the background of other countries Poland reflects slow, however, systematic pace of disinflation. An important role in determining the pace of disinflation is played by the exchange rate policy. An exchange anchor, unless supported by adequately restrictive fiscal policy, may, however, lead to the balance of payments crisis. Excessive budget deficit, irrespectively of its financing sources, makes disinflation difficult or even impossible. An independent central bank that adopts a firm anti inflationary approach may, however, force fiscal authorities to pursue more disciplined policy.
(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-5520
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu