BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Hełpa-Liszkowska Katarzyna (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Kulturowe aspekty "Nowej Ekonomii"
Źródło
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Współczesna gospodarka - wyzwania, dylematy, perspektywy rozwoju., 2012, s. 95-105, bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe
Gospodarka kreatywna, Gospodarka, Kultura organizacyjna, Kultura przedsiębiorstwa, Kultura biznesu, Kreatywność, Rozwój gospodarczy, Ekonomia rozwoju, Aktywność ekonomiczna ludności
Creative economy, Economy, Organisational culture, Culture of enterprise, Culture of business, Creativity, Economic development, Development economist, Human economic activity
Abstrakt
Choć ogromny wpływ kultury na kształt zjawisk gospodarczych nie podlega już dyskusji, wieloletnie spychanie tego faktu na margines rozważań ekonomicznych sprawiło, że jest to nadal problem niszowy i mimo zintensyfikowania badań na tym polu, ciągle pozostaje duża luka do wypełnienia. O coraz większym bezpośrednim znaczeniu kultury oraz jej wielokierunkowym powiązaniu z gospodarką świadczy najlepiej rozwój tzw. przemysłów kultury i gospodarki twórczości, czyli tzw. creative economy (obcowania z kulturą wiąże się bowiem bardzo silnie z kreatywnością). Daje się też zauważyć coraz większą popularność i wzrost znaczenia takich pojęć, jak "kultura organizacyjna", "kultura przedsiębiorczości" czy "potencjał kulturowy". Celem opracowania jest prezentacja nowego spojrzenia na rolę kultury w procesie stymulowania rozwoju gospodarczego. (...) Nalezy też dodać, że sformułowanie "nowa ekonomia", zawarte w tytule niniejszego opracowania, zostało użyte nie jako synonim tzw. gospodarki elektronicznej, jak to ma coraz częściej miejsce, lecz jako umowne określenie aktualnych zjawisk, trendów i tendencji związanych z poszukiwaniem nowych źródeł przewagi konkurencyjnej, cieszących się coraz większym powodzeniem i uznaniem. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bioethics for Informed Citizens across Cultures. Red. Macer D.R.J., Eubios, Christchurch, New Zealand 2004.
 2. Cameron K.S., Quinn R.E. : Kultura organizacyjna - diagnoza i zmiana. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003.
 3. Culture : The Fourth Pillar of Sustainability. CECC - Cultural Research Salon - SFU, 2006, http://www.cultureandcommunities.ca/downloads/Salons/Salon3-handout.pdf.
 4. Czarkowska L. : Antropologia ekonomiczna. Elementy teorii. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa 1999.
 5. Edukacja ku zmianie : podręcznik edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju. Red. Jutvik G., Liepina I., Program Uniwersytet Bałtycki, www.balticuniv.uu.se/index.php/downloads/doc.
 6. Gardocka A. : Kultura ekonomiczna jako instytucja. W : Teoretyczne aspekty gospodarowania. Red. Kopycińska D., Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2005.
 7. Glinka B. : Kulturowe uwarunkowania przedsiębiorczości. PWE, Warszawa 2008.
 8. Herder J.G. : Myśli o filozofii dziejów. Elipsa, Warszawa 1962.
 9. Hofstede G., Hofstede G.J. : Kultury i organizacje. PWE, Warszawa 2007.
 10. Idziak W. : Kultura materialna i niematerialna jako instrument rozwoju lokalnego. http://www.wioskitematyczne.org.pl/artykuly"1045,waclaw-idziak-kultura-materialna-i-niematerialna-jako-instrument-rozwoju-lokalnego.html [dostęp : 02.08.2010].
 11. Janikowski R. : Kultura osią zrównoważonego rozwoju. W : Kultura a zrównoważony rozwój. Środowisko, ład przestrzenny, dziedzictwo. Red. Janikowski R., Krzysztofek K., Polski Komitet do Spraw UNESCO, Warszawa 2009.
 12. Kreatywna i innowacyjna Europa wobec wyzwań XXI wieku. Red. Kukliński A., Pawłowski K., Woźniak J., Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Kraków 2009.
 13. Krzysztofek K. : Kultura ma znaczenie. 17 lipca 2006, http://www.publicstandard.pl/artykuly/52319/.html [dostęp : 23.07.2010].
 14. Kukliński A. : Ku kreatywnej Europie XXI wieku. Artykuł dyskusyjny. Maszynopis powielony.
 15. Kultura ma znaczenie. Red. Harrison L.E., Huntington S.P., Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2003.
 16. Kultura przedsiębiorczości. Red. Berger B. Oficyna Literatów "Rój", Warszawa 1994.
 17. Kultura : czwarta kolumna zrównoważonego rozwoju ? http://www.labforculture.org/pl/.
 18. Leśniewski M.A. : Kultura organizacyjna gminy a rozwój regionalny. W : Przedsiębiorczość a rozwój regionalny w Polsce. Red. Kuciński K., Difin, Warszawa 2010.
 19. Marody M., Kochanowicz J. : Pojęcie "kultury ekonomicznej" w wyjaśnianiu polskich przemian. W : Kulturowe aspekty transformacji ekonomicznej. Red. Kochanowicz J., Mendes S., Marody M., Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2007.
 20. Mączyńska E. : Gospodarka przełomu. Wyzwania dla ekonomistów. "Opolskie Roczniki Ekonomiczne" 2007, nr 17, PTE Oddział w Opolu.
 21. Narodziny kreatywnych regionów. Rozmowa Mikołajczyka A. z Floridą R. "Brief for Poland", http://www.creativeclass.com/rfcgdb/articles/Brief_116_B4P.pdf
 22. Przemysły kreatywne (PL vs. UK). Część I. http://kulturasieliczy.pl/przemysly-kreatywne-pl-vs-uk-czesc-i/ [dostęp : 23.07.2010].
 23. Raport Polska 2030. Wyzwania rozwojowe. Red. Boni M., Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Warszawa 2009.
 24. Rogall H. : Ekonomia zrównoważonego rozwoju. Teoria i praktyka. Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2010.
 25. Trompenaars F., Hampden-Turner Ch. : Siedem wymiarów kultury. Znaczenie różnic kulturowych w działalności gospodarczej. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu