BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kowalewski Tadeusz (Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży)
Tytuł
Przedsiębiorczość społeczna w opinii studentów wybranych uczelni podlaskich
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 98, s. 101-113, bibliogr. 21 poz., tab.
Tytuł własny numeru
Przedsiębiorczość szansą rozwoju regionu. T. 2, Kształtowanie przedsiębiorczości
Słowa kluczowe
Szkolnictwo wyższe, Przedsiębiorczość społeczna
Higher education, Social entrepreneurship
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przedsiębiorczość społeczna to jedna z form przedsiębiorczości. Definiowanie przedsiębiorczości w różnych dziedzinach wiedzy od początku budziło wiele kontrowersji. Konieczne jest zatem interdyscyplinarne podejście do przedsiębiorczości1, gdyż zjawisko to występuje od początku istnienia człowieka, który w różnych obszarach życia codziennego próbował sobie radzić z problemami występującymi w jego i innych grupach społecznych. W kontekście poszukiwań rozwiązań definicyjnych przedsiębiorczości można wówczas lokować pojęcie przedsiębiorczość społeczna. Na tle teoretycznych rozważań wyniki badań własnych autora potwierdzają poniekąd dylematy definicyjne teoretyków. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamczyk W., Przedsiębiorczość. Próba definicji, "Przegląd Organizacji" 1995, nr  11.
 2. Chmielewski P., Wspieranie przedsiębiorczości w działalności gospodarczej małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, w: Przedsiębiorczość w teorii i praktyce, red. M. Strużycki, SGH, Warszawa 2006.
 3. Dees J.G., Definicja przedsiębiorczości społecznej, w: J.J. Wygnański, Antologia wybranych tekstów. Przedsiębiorstwo społeczne, FISE, Warszawa 2008.
 4. Drucker P., Innowacje i przedsiębiorczość, PWE, Warszawa 1992.
 5. Ekonomia społeczna w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki, Stała Konferencja Ekonomii Społecznej, www.socialeconomy.pl, dostęp 30.03.2012.
 6. Hausner J., Ekonomia społeczna jako sektor gospodarki, "Ekonomia społeczna. Kwartalnik" 2007, nr 1.
 7. http://emes.net/index.php?id=2, dostęp 30.03.2012
 8. Janiuk I., Strategiczne dostosowanie polskich małych i średnich przedsiębiorstw do konkurencji europejskiej, Difin, Warszawa 2004.
 9. Kapusta F., Teoria agrobiznesu, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2003.
 10. Kożuch B., Przedsiębiorczość kobiet - wyzwanie XXI wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2001.
 11. Kwaśnicki W., Gospodarka społeczna z perspektywy ekonomii liberalnej, "Trzeci Sektor" 2005, nr 2.
 12. Laszczak M., Kierowanie mała firmą, Poltex, Warszawa 2004.
 13. Pawelec A., Przedsiębiorczość społeczna - korzyści z punktu widzenia organizacji, w: Przedsiębiorczość społeczna - nowe oblicze (5), red. D. Jegorow, 15.12.2010, www. ps.civis-chelm.pl/artykuly/3-artykuly/37-przedsibiorczo-spoeczna-nowe-oblicze-4- czym-jest-ekonomia-spoeczna-w-praktyce.html, dostęp 30.03.2012.
 14. Piasecki B., Przedsiębiorczość i mała firma, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1997.
 15. Piecuch T., Przedsiębiorczość. Podstawy teoretyczne, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010.
 16. Roelants B., Defining the Social Economy?, w: Preparotary Dossier to the First European Social Economy Conferece in the EU Candidate Countries, Praha 2002.
 17. Safin K., Zarządzanie mała firmą, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2003.
 18. Strużycki M., Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem. Uwarunkowania europejskie, Difin, Warszawa 2002.
 19. W poszukiwaniu polskiego modelu ekonomii społecznej, www.es.ekonomiaspoleczna.pl, dostęp 30.03.2012
 20. www.pwsip.edu.pl, dostęp 30.03.2012.
 21. www.wz.pb.edu.pl, dostęp 30.03.2012.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
ger
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu