BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mazurek-Kusiak Anna (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Tytuł
Usługi edukacyjne świadczone przez lubelskie muzea jako nowa forma wspomagająca proces kształcenia
Educational Services Provided by Lublin Museums as a New Form of Supporting the Education Process
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 95, s. 361-374, rys., tab.
Tytuł własny numeru
Usługi w Polsce 2012: teoria usług - funkcjonowanie sektora usługowego - kształcenie w usługach
Słowa kluczowe
Edukacja, Muzea, Kształcenie ustawiczne
Education, Museums, Lifelong learning
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem opracowania jest wskazanie, jak działalność edukacyjna muzeów w Lublinie wpływa na zainteresowanie nauczycieli prowadzeniem zajęć w terenie oraz jakie umiejętności uczniowie zdobywają podczas takich lekcjach. W artykule ocenie i analizie podano 12 muzeów, które prowadzą działalność edukacyjną w formie lekcji muzealnych, odczytów, seminarium, seansów filmowych, projektów skierowanych do dzieci i młodzieży.(fragment tekstu)

The article shows the educational activities of museums in Lublin and skills, which the students are educated by museum lessons. In the paper was evaluated 12 museums from Lublin, which operate educational activities like museum lessons, lectures, seminars, film show, educational projects for children and adolescents. These museums are: the State Museum at Majdanek, The Lublin Province Museum with four branches: Museum of the History of the City of Lublin, Józef Czechowicz Literary Museum, Martyr Museum "Under the Clock, Wincenty Pol Manor House, the Trinita-rian Tower, Open Air Vilage Museum, exhibition and educational activities NN Thea-tre, the Lublin Underground Route and the Print Chamber. The study was conducted diagnostic survey method, using the direct survey technique. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. A. Mazurek-Kusiak, A. Rękas, Wpływ Muzeum Regionalnego oraz Muzeum Parafialnego w Lubartowie na lokalną turystykę kulturową, w: Turystyka kulturowa a regiony turystyczne, red. D. Orłowski, E. Puchnarewicz, Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych, Warszawa 2010, s. 147.
 2. B. Sawicki, A. Mazurek-Kusiak, Innowacyjne produkty turystyki wspomagające proces edukacji w Polsce, w: Innowacje w rozwoju turystyki, red. M. Jalinik, Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, Białystok 2008, s. 136.
 3. S. Turski, M. Wyszkowski, Lubelszczyzna. Przewodnik, Wydawnictwo BESPOL, Lublin 2006, s. 74.
 4. W. Wysok, E. Bąbol, Państwowe Muzeum na Majdanku. Oferta Edukacyjna, Wydawnic-two PMM, Lublin 2009, s. 3-30.
 5. 5 A. Mazurek-Kusiak, Wieloreligijność historii miasta Lublina jako podstawa promocjii tworzenia produktu turystycznego, w: Turystyka religijna, red. Z. Kroplewski, A. Panasiuk, Wy-danictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, 2011, s. 308.
 6. Zamek lubelski. Przewodnik dla dzieci, Wydawnictwo Muzeum Lubelskie, Lublin 2007, s. 2.
 7. I. Kowalczyk, Lublin. Przewodnik turystyczny, Wydawnictwo Kami, Lublin 2001, s. 20.
 8. A. Mazurek, Józef Czechowicz 1903-1939. Poeta i muzeum jego imienia, Wydawnictwo Muzeum Lubelskie, Lublin 2003, s. 2.
 9. M. Domagała, Bez pomysłów na muzeum Wincentego Pola, "Gazeta Wyborcza" z 14 marca 2009.
 10. D. Szewczyk-Prokurat, Archikatedra Lubelska - przewodnik, Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej Gaudium, Lublin 2009, s. 30-39.
 11. Lublin - przewodnik, red. B. Nowak, Wydawnictwo Test, Lublin 2000, s. 403.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu