BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Burnasov Alexander (Ural Federal University, Yekaterinburg, Russia), Ilyushkina Maria (Ural Federal University, Yekaterinburg, Russia), Kovalev Yuri (Ural Federal University, Yekaterinburg, Russia), Stepanov Anatoly (Ural Federal University, Yekaterinburg, Russia)
Tytuł
Neoindustrialization of Former Industrial Regions of Russia : the Example of "Titanium Valley"
Źródło
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 2013, nr 21, s. 327-331, bibliogr. 5 poz.
Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society
Tytuł własny numeru
Funkcje przemysłu i usług w rozwoju gospodarki opartej na wiedzy = Functions of Industry and Services in the Development of Knowledge-Based Economy
Słowa kluczowe
Globalizacja przemysłu, Inwestycje w przemyśle, Klastry
Globalization of industry, Investments in industry, Business cluster
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Rosja
Russia
Abstrakt
Rosyjska gospodarka w XX wieku doświadczyła złożonych procesów transformacyjnych. Po wprowadzeniu zasad gospodarki rynkowej, Rosja znalazła się pod presją globalizacji i neoindustrializacji, które miały wpływ na narodowe struktury przemysłowe. Globalizacja rozszerzył granice państwowe i otworzył bramy dla rosyjskich przedsiębiorców na podbój światowych rynków ropy naftowej i gazu, metali żelaznych i nieżelaznych, branż inżynieryjnych i chemicznych. Region Uralu w Rosji rozwija się w sposób bardzo intensywny. Właśnie tutaj powstał klaster produkcji znany jako "Titanium Valley". W artykule podano wiadomości dotyczące prowadzonych tam aktywności.

Russian economy in the 20th century experienced complex transformational processes. Having introduced the principles of a market economy, Russia has found itself under pressures of globalization and neoindustrialization, which have had an effect on the nation's industrial structure. Globalization has expanded state borders and opened the gates for Russian entrepreneurs to conquer world markets in oil and gas, ferrous and non-ferrous metals, engineering and chemical industries. The Urals region of Russia is developing in a very intensive way. The production cluster known as "Titanium Valley" was formed here. This article throws light on some of the special features of its activity. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Artobolevsky, S.S. (ed.) (2011). Regional development and regional policy of Russia in the transition period. Moscow: O.B. Glezer.
  2. Bazhenova, Y.V. (2009). Dissertation: World experience in cluster attitude to the development of free economic zones and Russian perspectives. Moscow.
  3. Lavrikova, Y.G. (2008). Clusters: strategies of their formation and development in the regional economy. Yekaterinburg.
  4. Pyatinkina, S.N. (ed.) (2008). Cluster development. Its essence, approaches and foreign experience. Moscow: Moscow Press.
  5. Titanium Valley, 2012, November 3, http://www.midural.ru/news/100520/100521/, http://titanium-valley.com/.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2449-903X
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu