BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Adamczyk Adam (Uniwersytet Szczeciński), Franek Sławomir (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Badanie zróżnicowania rozwoju ekonomicznego powiatów województwa zachodniopomorskiego
The Study Of Diversification Of Economic Development In Powiats Of West Pomeranian Voivodeship
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 98, s. 405-417, bibliogr. 9 poz., tab.
Tytuł własny numeru
Przedsiębiorczość szansą rozwoju regionu. T. 2, Kształtowanie przedsiębiorczości
Słowa kluczowe
Rozwój regionalny
Regional development
Uwagi
summ.
Abstrakt
Zróżnicowanie rozwoju jest podstawowym problemem współczesnej gospodarki. Jeśli jest nadmierne, może prowadzić do wielu niekorzystnych zjawisk, zarówno o charakterze ekonomicznym, jak nieoptymalne wykorzystanie zasobów, jak i pozaekonomicznym, na przykład wzrost przestępczości, degradacja społeczna, dewastacja środowiska naturalnego, problem migracji. W związku z tym coraz większe znaczenie ma identyfikacja zmian w poziomie rozwoju ekonomicznego pomiędzy regionami i w ramach samych regionów. Umożliwia ona podjęcie działań zmierzających do wyrównywania różnic w poziomie rozwoju. Jednocześnie ocena ta może być podstawą ewaluacji działań podejmowanych przez władze lokalne oraz kryterium pozwalającym zweryfikować jakość i trafność przyjętych strategii. (fragment tekstu)

(Diversificationof economic developmentis oneof the most importanteconomic problemsof Europe. The consequences of this phenomenon goes far beyond the sphere of interest in economics.This phenomenon is usually analyzed among relatively large economic areas such as regions. This article aims to analyze differences in economic development among the powiats of West Pomeranian Voivodeship. In particular, the aim of the study is to answer the question whether the problem of disparities in economic development powiats is growing. The second aim of the article is to identify factors that affect the economic development of powiats. original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Churski P., Rozwój regionalny w warunkach transformacji gospodarczej i integracji europejskiej, w: Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych.Regionalny wymiar integracji europejskiej, red. S. Ciok, D. Ilnicki, t. VIII/1, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 2004.
  2. Lucas R.E. Jr., On the Mechanics of Economic Development, "Journal of Monetary Economics" 1988, No. 22.
  3. Myrdal G., Economic theory and underdeveloped regions, Duckworth, London 1957.
  4. Phelps E.S., The Golden Rule of Accumulation: A Fable for Growthmen, "American Economic Review" 1961, September.
  5. Rebelo S., Long-Run Policy Analysis and Long-Run Growth, "Journal of Political Economy" 1991, No. 99.
  6. Shell K., Toward a Theory of Inventive Activity and Capital Accumulation, "American Economic Review" 1966, No. 56.
  7. Solow R.M., A Contribution to the Theory of Economic Growth, "Quarterly Journal of Economics" 1956, No. 70.
  8. Swan T.W., Economic Growth and Capital Accumulation, "Economic Record" 1956, 32.
  9. Zeliaś A., Taksonomiczna analiza zróżnicowania poziomu życia w Polsce w ujęciu dynamicznym, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2000.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu