BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dyczkowska Joanna (Politechnika Koszalińska)
Tytuł
Globalne przedsiębiorstwo logistyczne na rynku lokalnym
The Global Logistics Company At The Local Market
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 98, s. 419-432, bibliogr. 16 poz., tab.
Tytuł własny numeru
Przedsiębiorczość szansą rozwoju regionu. T. 2, Kształtowanie przedsiębiorczości
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo logistyczne
Logistics enterprise
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono funkcjonowanie globalnych operatorów logistycznych posiadających terminale lokalne na terenie Słupska i Koszalina. Celem jest analiza wpływu operatorów logistycznych na funkcjonowanie lokalnych firm na terenie Pomorza Środkowego, dlatego zaprezentowano zalety i wady nawiązania współpracy w ramach logistycznego łańcucha dostaw. W badaniu wzięło udział 61 przedsiębiorstw wyłonionych metodą nielosowego doboru próby - wydzielono 30 przedsiębiorstw małych i średnich z sektora spożywczego. Badanie przeprowadzono w okresie od grudnia 2011 roku do lutego 2012 roku, wykorzystując pomiar sondażowy w postaci ankiety. Respondentów poproszono o wypełnianie rubryk w postaci odpowiedzi na pytanie. Wszystkie badane przedsiębiorstwa znajdują się na terenie Pomorza Środkowego i współpracują z operatorami logistycznymi, którzy obsługują je jako nadawców i odbiorców przesyłek. (fragment tekstu)

The paper presents the function of global logistics operators, who service supply chains. Thanks them, it is possible to customer service in Poland and Europe, where the main elements are the time of the realization order, the reliability, the communication and the convenience. The article compares the date of DB Schenker and DHL. Presents the evaluation of logistics outsourcing services for small and medium enterprises from the Middle Pomerania. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Brdulak H., Archutowska J., Żbikowska E., Europejscy miliarderzy TSL, LTS 3/2011, "Rzeczpospolita" z 29.09.2011.
 2. Christpher M., Logistyka i zarządzanie łańcuchem podaży, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1998.
 3. Coyle J.J., Bardi E.J., Langley C.J., Zarządzanie logistyczne, PWE, Warszawa 2007.
 4. Długosz J., Logistyczna obsługa klienta w organizacjach sieciowych, w: Strategie i logistyka organizacji sieciowych, red. J. Witkowski, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 944, Wrocław 2005.
 5. Dobrzyński M., Logistyka, Politechnika Białostocka, Białystok 1999.
 6. Dyczkowska J., Funkcjonowanie logistycznego łańcucha dostaw na wybranych przedsiębiorstwach, w: Aspekty inżynierii produkcji, red. P. Łebkowski, Wydawnictwo AGH, Kraków 2010.
 7. Gołembska E., Kompendium wiedzy o logistyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 8. Gołembska E., Logistyka w gospodarce światowej, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2009.
 9. Harrison A., Hoek R. van, Zarządzanie logistyczne, PWE, Warszawa 2007.
 10. Krawczyk S., Logistyka w zarządzaniu marketingiem, Akademia Ekonomiczna, Wrocław 2000.
 11. Książkiewicz D., Branding w logistyce, "Logistyka" 2008, nr 2.
 12. Pfohl H.Ch., Logistyka w systemie przedsiębiorstw zintegrowanych. Łańcuch, cykl zamknięty, sieć, materiały konferencyjne Logistics 98, Wydawnictwo PTL, Katowice 1998.
 13. Rutkowski K., Zintegrowany łańcuch dostaw, doświadczenia globalne i polskie, Wydawnictwo SGH, Warszawa 1999.
 14. Sarjusz-Wolski Z., Skowronek C., Logistyka - poradnik praktyczny, Wydawnictwo CIM, Warszawa 1995.
 15. Stock J.R., Lambert D.M., Strategic Logistics Management, McGraw-Hill Companies Inc., New York 2001.
 16. Twaróg J., Mierniki i wskaźniki logistyczne, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2003.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu