BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Trybuś Katarzyna (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Rapacz Andrzej (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Aktywność turystyczna osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu
Tourism Oriented Activity of the Disabled With Kinetic Dysfunctions .
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 82, s. 319-328, tab.
Tytuł własny numeru
Popyt turystyczny: zagadnienia podstawowe
Słowa kluczowe
Aktywność turystyczna, Turystyka, Ruch turystyczny
Tourist activity, Tourism, Tourist movement
Uwagi
summ.
Abstrakt
Każdy - niezależnie od wieku, stanu zdrowia czy też zajmowanej pozycji społecznej - powinien dbać o sprawność fizyczną, co ma niewątpliwy wpływ na polepszenie stanu zdrowia nie tylko pod względem fizycznym, ale i psychicznym. Aktywność ruchowa ma duże znaczenie w rehabilitacji i integracji osób niepełnosprawnych, a turystyka jako jedna z dynamicznie rozwijających się sfer gospodarki może stanowić uzupełnienie rehabilitacji leczniczej, zawodowej i społecznej. Zmusza ona do pokonywania wielu barier w terenie, środkach komunikacji, obiektach noclegowych oraz innych obiektach tury-stycznych. Pomaga się usamodzielnić, a przede wszystkim pozwala na nawiązanie nowych kontaktów z ludźmi. Turystyka w dużym stopniu czyni osobę niepełnosprawną bardziej otwartą na kontakty ze światem zewnętrznym.(fragment tekstu)

Physical activity is of great importance in both rehabilitation and integration of the disabled. Tourism, to a great extend, allows a disabled person to become more open to contacts with outside world and helps in making dreams come true. The study discusses evaluation problems of tourism oriented activities experienced by the disabled individuals suffering from kinetic dysfunctions and presents possibilities for meeting their needs based on the example of Wrocław hotels. The eval-uation was based on surveys covering the group of people suffering from these disabilities. The research also facilitated the identification of barriers which the disabled with kinetic dysfunctions come across most frequently while experiencing tourism.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Przykładem mogą być przewodniki turystyczne dla niepełnosprawnych, np. 105 tras spacerowo-turystycznych po Dolnym Śląsku czy też Turystyka bez barier.
  2. Narodowy spis powszechny ludności i mieszkań, powszechny spis rolny 2002, GUS, Wrocław 2004.
  3. J. Grabowski, M. Milewska, A. Stasiak, Vademecum organizatora turystyki niepełnosprawnych, WSTH, Łódź 2007, s.71-72.
  4. K. Trybuś, Adapting hotels in Wrocław to the needs of the people with a disfunction of mo-bility, in: Tourism role in the regional economy social, health - related economic and spatial conditions of disabled people's tourism development, University of Business, Wrocław 2011, s. 471.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu