BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dziedzic Ewa (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Koncepcja krajowego indeksu konkurencyjności oferty turystycznej Polski
TheII Concept of the National Competitiveness Index of Poland's Tourist Supply .
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 82, s. 331-341
Tytuł własny numeru
Popyt turystyczny: zagadnienia podstawowe
Słowa kluczowe
Konkurencyjność, Oferta turystyczna
Competitiveness, Touring offer
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
Prowadzenie polityki turystycznej wymaga dysponowania wiedzą, która pozwala ocenić sytuację bieżącą i przewidywać kierunki jej rozwoju. Z perspektywy władz administracyjnych każdego szczebla podstawowe znaczenie powinno mieć takie kierowanie rozwojem turystyki, aby wnosiła ona możliwie znaczący wkład w rozwój gospodarczy i tworzenie miejsc pracy na terenie, za który są odpowiedzialne. Oznacza to, że szczególnie pożądane jest wspieranie takich form turystyki, które mogą spełnić tego typu oczekiwania. Trzeba jednak pamiętać, że ostatecznie o tym, jakie formy turystyki będą się rozwijały, zadecydują sami turyści. Współczesny rynek turystyczny jest jednak bardzo konkurencyjny, o potencjalnych klientów zabiega wielu dostawców i wiele miejsc i dlatego podstawowe znaczenie dla skutecznego konkurowania z nimi ma wiedza o oczekiwaniach i opiniach turystów.(fragment tekstu)

The paper presents the concept of the national competitiveness index of Poland's tourist supply. Its aim is to deliver a tool enabling audit and forecasts of demand for tourist services at the national and regional level (NUTS 2). The applied concept of competitiveness is grounded in theories stressing the significance of customer satisfac-tion for evaluation of the prospects of the destination. It attempts to combine that with the contribution of particular market segments to the generation of the tourist value added as established by the TSA. The proposed national index is the sum of the regional indexes weighted by the regions' shares in catering for those segments.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Rachunek satelitarny Polski dla 2005 rok. Instytut Turystyki, Warszawa 2008, s. 7-8, www.msport, 10.11.2011.
  2. M. Żemła, Wartość dla klienta w procesie kształtowania konkurencyjności obszaru recepcji turystycznej, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. W. Korfantego, Katowice 2010, s. 212-222.
  3. J. Blanke, T. Chiesa, The Travel & Tourism Competitiveness Report 2011. Beyond the Downturn, WEF, Geneva 2011, Appendix A, www.weforum.org/ttcr 15.09.2011.
  4. M. Żemła, op. cit., s. 220.
  5. J. Blanke, T. Chiesa, op. cit., s. 9.
  6. M. Kozak, S. Baloglu, Managing and Marketing Tourist Destinations. Strategies to Gain a Competitive Edge, Routledge, N. York, London 2011, s. 28-34.
  7. S. Hudson, Tourism and Hospitality Marketing. A Global Perspective, SAGE, Los Angeles 2008, s. 140-143.
  8. "Customer satisfaction", Wikipedia, en.wikipedia.org/wiki/Customer satisfac-tion, 01.09.2011.
  9. The Consumer Market Scoreboard. Making Markets Work for Consumers, 6th ed. Euro-pean Commission, Bruksela 21.10.2011, www.ec.europa.eu, 10.11.2011.
  10. American Customer Satisfaction Index, www.en.wikipedia.org, 1.09.2011
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu