BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Borzyszkowski Jacek (Politechnika Koszalińska)
Tytuł
Markowe produkty turystyczne i ich związek ze strukturą ruchu turystycznego - przykład Czech, Polski, Słowacji i Węgier
Brand-Name Tourism Products and Their Relationship With the Tourism Traffic Structure: Example of the Czech Republic, Poland, Slovakia and Hungary .
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 82, s. 343-355, tab.
Tytuł własny numeru
Popyt turystyczny: zagadnienia podstawowe
Słowa kluczowe
Produkt turystyczny, Marka produktu, Ruch turystyczny
Tourist product, Product brand, Tourist movement
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Polska, Czechy, Słowacja, Węgry
Poland, Czech Republic, Slovak Republic, Hungary
Abstrakt
Polityka turystyczna państwa powinna obejmować realizację założonych celów zarówno ekonomicznych, jak i innych (np. społecznych, środowiskowych). Obserwuje się, że poszczególne destynacje (krajowe, regionalne czy lokalne) skupiają się na określaniu tzw. produktów przewodnich lub markowych, które są przedmiotem szczególnych działań w danym okresie (np. obowiązywania strategii czy planu marketingowego). Działania te są na tyle istotne, że ich końcowy efekt nie obejmuje jedynie zmian w strukturze podaży tury-stycznej, ale - co szczególnie ważne - również w popycie turystycznym. Określenie najważniejszych produktów turystycznych oznacza bowiem, że to one będą poddane szczególnym działaniom w zakresie rozwoju funkcji turystycznej destynacji, a tym samym - w zakresie kształtowania ruchu turystycznego.(fragment tekstu)

The present article covers a description of basic and brand tourist products that are included in the planning documentations of four European states (i.e. the Czech Republic, Poland, Slovakia and Hungary). It was demonstrated that this issue constitutes one of the prime objectives of the tourist policies of the states analyzed. In the cases ex-amined, substantial similarities are observed concerning the hierarchization of individu-al tourist products. This situation depends from numerous factors including the attractiveness and the tourist potential of the states analyzed, as well as from other elements including the present structure of the incoming tourism movement.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. UNWTO Tourism Highlights 2011 Edition, World Tourism Organization, Madrid 2011, s. 4 i 6.
 2. A. Kornak, Ekonomika turystyki, PWN, Warszawa 1979, s. 143.
 3. S. Wodejko, Ekonomiczne zagadnienia turystyki, Prywatna Wyższa Szkoła Handlowa w Warszawie, Warszawa 1997, s. 170.
 4. Koncepce Státní..., s. 16.
 5. Kierunki rozwoju turystyki do 2015 roku, Ministerstwo Sportu i Turystyki, Warszawa 2008, s. 51 i nast.
 6. Tourism Development Strategy..., s. 22.
 7. National Tourism Development..., s. 62.
 8. Koncepce Státní Politiky..., s. 22.
 9. National Tourism..., s. 22.
 10. Kierunki rozwoju turystyki..., s. 52.
 11. Tourism in Hungary 2010 with Preliminary Data, Hungarian National Tourist Office, Budapest 2011, s. 7.
 12. Fakta a čísla 2008, Cestovní ruch v České republice, Ĉeska centrála cestovního ruchu - CzechTourism, Praha 2009, s. 5.
 13. J. Borzyszkowski, M. Marczak, Large Football Events as an Activity Area of National Tourism Organizations, w: Contemporary Trends in Tourism and Hospitality, Via Danube, the Main Street of Europe. Collection of Papers, Department of Geography, Tourism and Hotel Management, Faculty of Science, University of Novi Sad, Novi Sad, Serbia 2011, s. 182.
 14. Charakterystyka przyjazdów do Polski w 2010 roku, Instytut Turystyki, Warszawa 2011, s.3.
 15. J. Borzyszkowski, Convention bureau jako podmiot odpowiedzialny za promocję turystyki biznesowej i kongresowej, Studia Ekonomiczne i Regionalne/Economic and Regional Studies, tom IV, nr 1, Wydawnictwo Państwowe Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Biała Podlaska 2011, s. 41.
 16. National Tourism..., s. 43-47.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu