BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Knap Radosław (Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku)
Tytuł
Przedsiębiorczość w rozwoju lokalnym mazowsza
Entrepreneurship In Local Development Of Mazovia Region
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 98, s. 463-478, bibliogr. 29 poz., wykr., rys.
Tytuł własny numeru
Przedsiębiorczość szansą rozwoju regionu. T. 2, Kształtowanie przedsiębiorczości
Słowa kluczowe
Przedsiębiorczość, Region
Entrepreneurship, Region
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Mazowsze
Mazowsze
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie roli przedsiębiorczości w rozwoju regionu i związku między przedsiębiorczością mieszkańców regionu a jego rozwojem. Ponadto podjęto próbę zdefiniowania podstawowych pojęć i omówiono fragment badań własnych autora przeprowadzanych w latach 2010-2011 w województwie mazowieckim. Rozważania zakończono wnioskami dotyczącymi związku między omawianymi zagadnieniami. (fragment tekstu)

The paper takes the problem of regional development. First, theoretical part explains main terminology like an enterprise, entrepreneur and its attributes, region and regional development. There is also short characteristic of current regional development theories. The second part of the paper shows a prognoses of the change in the European Regional Policy support available for the mazowieckie voivodship in 2014. The third part presents the chosen result of research made in 2011. The selected students group in Management Faculty of Paweł Włodkowic University College in Płock and Wyszków. Students had to choose between their own enterprise and holding a post in big company. The summary contains few recommendations for the authority of mazowieckie voivodship which can be helpful for local entrepreneurs. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Brudnicki J., Przedsiębiorczość, moje doświadczenia i obecna rzeczywistość, w: Przedsiębiorczość polska w warunkach Unii Europejskiej, red. Z.P. Kruszewski, A. Kansy, Towarzystwo Naukowe Płockie, Płock 2005.
 2. Collins Cobuild English Language Dictionary, Collins, London-Glasgow 1990.
 3. Duda S., Uwagi o teorii przedsiębiorstwa, w: Przedsiębiorczość w teorii i  praktyce gospodarczej, cz. III, red. W. Grzybowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2000.
 4. Elementarne zagadnienia ekonomii, red. R. Milewski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 5. Gospodarka regionalna i lokalna, red. Z. Strzelecki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 6. Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 7. Haber L.H., Działania przedsiębiorcze w biznesie, w: Przedsiębiorczość i rynek, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1996.
 8. Hampden-Turner Ch., Trompenaars A., Siedem kultur kapitalizmu, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1998.
 9. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:243:0044:0046:PL: PDF, dostęp 27.04.2012.
 10. Keynes J.M., Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.
 11. Knap R., Wewnątrz- czy zewnątrzsterowność? Co decyduje o naszym sukcesie zawodowym?, w: Etos pracy i deontologia zawodowa, red. M. Kasperski, T. Szczurek, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa 2011.
 12. Knap R., Kruszewski T., Sytuacja na rynku pracy i jej uwarunkowania w  województwie mazowieckim w latach 1999-2006, w: Dylematy bezrobocia w ujęciu regionalnym, red. K. Nowak-Sapota, R. Knap, Zeszyty Naukowe vol. 30, Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku, Wydawnictwo Naukowe Novum, Płock 2007.
 13. Kołodko G., Wędrujący świat, Prószyński i Ska, Warszawa 2008.
 14. Kruszewski T., Kruszewski Z., Wybrane uwarunkowania przedsiębiorczości polskiej w warunkach Unii Europejskiej, w: Przedsiębiorczość polska w warunkach Unii Europejskiej, red. Z.P. Kruszewski, A. Kansy, Towarzystwo Naukowe Płockie, Płock 2005.
 15. Kwiatkowski S., Przedsiębiorczość intelektualna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 16. Kwiatkowski S., Przedsiębiorstwo XXI wieku (intelektualizacja przedsiębiorczości, intelektualizacja przedsiębiorstw), w: Przedsiębiorczość i konkurencyjność, red. J. Kotowicz-Jawor, PTE, Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa 2001.
 17. Leidler D., Estrin S., Wstęp do mikroekonomii, Gebethner i Ska, Warszawa 1991.
 18. Markowski W., ABC small business'u, Wydawnictwo Marcus s.c., Łódź 2009.
 19. Poliński R., Teoria i polityka rozwoju regionalnego, w: Gospodarka regionalna i  lokalna wybrane zagadnienia, red. M.G. Brodziński, Almamer Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa 2010.
 20. Polityka spójności 2014-2020. Inwestycje w rozwój gospodarczy i wzrost zatrudnienia, Urząd Publikacji Unii Europejskiej, Luksemburg 2011.
 21. Ryden L., The Baltic Sea Region and the Relevance of Regional Approaches, w: The Baltic Sea Region Cultures, Politics, Societies, red. W. Maciejewski, A Baltic University Press, Uppsala 2002.
 22. Safin K., Cebrowska T., Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2008.
 23. Solarz P., Polityka regionalna w Polsce w warunkach integracji europejskiej w  latach 2004-2010, Vizja Press & it, Warszawa 2011.
 24. Stos D., Podstawowe zasady przedsiębiorczości, w: Przedsiębiorczość polska w  warunkach Unii Europejskiej, red. Z.P. Kruszewski, A. Kansy, Towarzystwo Naukowe Płockie, Płock 2005.
 25. Targalski J., Przedsiębiorczość i zarządzania, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2003
 26. Wielka encyklopedia PWN, t. 12, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 27. Wielka encyklopedia PWN, t. 22, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 28. Wysokińska Z., Dynamiczne współzależności wymiany handlowej krajów Europy Środkowej i Wschodniej w świetle teorii integracji i wymiany międzynarodowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1995.
 29. Zarządzanie. Teoria i praktyka, red. A.K. Koźmiński, W. Piotrowski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu