BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lewicki Jacek (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
Tytuł
Kapitał ludzki w rozwoju subregionu
Human Capital in Development of Sub-Region
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, 2012, nr 27, s. 199-208
Słowa kluczowe
Kapitał ludzki, Region, Rozwój regionalny
Human capital, Region, Regional development
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono zarys problematyki kapitału ludzkiego w rozwoju regionalnym, na poziomie subregionu. Jako przykład posłużył subregion o dużym potencjale demograficznym, ale będący w bliskim sąsiedztwie dużych obszarów metropolitalnych.( abstrakt oryginalny)

This article presents an outline of human capital issues in regional development, at a sub-regional level. The sub-region that has demographical potential neighboring, but being to strong metropolitan areas is an example.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Kapitał ludzki i kapitał społeczny a rozwój regionalny, red. M. Herbst, "Scholar", Warszawa 2007.
 2. M.G. Woźniak, Wzrost gospodarczy. Podstawy teoretyczne, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Kraków 2004.
 3. G.S. Becker, K.M. Murphy, R. Tamura, Human Capital, Fertility, and Economic Growth, "The Journal of Political Economy" 1990, Vol. 98, No. 5, Part 2.
 4. A.B. Czyżewski, M. Góralczyk-Modzelewska, E. Saganowska, M. Wojciechowska, Regionalne zróżnicowanie kapitału ludzkiego w Polsce, Studia i Prace "Z Prac Zakładu Badań Statystyczno-Ekonomicznych" nr 277, ZBSE GUS i PAN, Warszawa 2001.
 5. T. Bal-Woźniak, Kapitał intelektualny w gospodarce opartej na wiedzy, w: Kapitał ludzki w gospodarce opartej na wiedzy, red. D. Kopycińska, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2006.
 6. J. M. Pennings, K. Lee, A. van Witteloostuijn, Human Capital, Social Capital, and Firm Dissolution, "The Academy of Management Journal" 1998, Vol. 41, No. 4.
 7. G. Gorzelak, B. Jałowiecki, Konkurencyjność regionów, "Studia Regionalne i Lokalne" 2000, nr 1 (1).
 8. A. Lubiatowski et al., Metropolie i regiony w statystyce i w SAS, Unia Metropolii Polskich i System Analiz Samorządowych, Warszawa 1999.
 9. K. Malik, Rozwój kapitału ludzkiego przez realizację koncepcji sustainable development w wymiarze regionalnym, w: Kapitał ludzki w rozwoju regionu. Uwarunkowania makro- i mikroekonomiczne, red. K. Heffner, K. Malik, Politechnika Opolska, Opole 2005.
 10. A. Noworól, Planowanie rozwoju terytorialnego w skali regionalnej i lokalnej, Wydaw. UJ, Kraków 2007.
 11. D. Sokołowski, Funkcje centralne i hierarchia funkcjonalna miast w Polsce [rozprawa habilitacyjna], Wyd. UMK, Toruń 2006.
 12. J. Lewicki, Metropolitan Areas In Poland: In Search of a New Form of Local Government after a Decade of Reform, "Contemporary European Studies" 1999, Special Issue, Olomouc.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1509-0507
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu