BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kola-Bezka Maria (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Stanaitis Saulius (Uniwersytet Edukacyjny w Wilnie, Litwa)
Tytuł
Bariery rozwoju przedsiębiorczości w wybranych regionach Litwy, Łotwy i Polski w świetle wyników badań ankietowych
Barriers of Entrepreneurship in Selected Regionsof Lithuania, Latvia And Poland in the Light of Survey Results
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 98, s. 479-492, bibliogr. 3 poz., wyk.
Tytuł własny numeru
Przedsiębiorczość szansą rozwoju regionu. T. 2, Kształtowanie przedsiębiorczości
Słowa kluczowe
Region, Przedsiębiorczość międzynarodowa
Region, International entrepreneurship
Uwagi
summ.
Abstrakt
Głównym czynnikiem warunkującym poprawę poziomu rozwoju społeczno- gospodarczego regionu i jego konkurencyjności, oprócz endogenicznych czynników wzrostu, równowagi ekologicznej i otwartości regionu, jest prężnie funkcjonujący sektor przedsiębiorstw, będący trzonem każdej gospodarki regionalnej1. Pobudzanie przedsiębiorczości w regionie, będące jednym z podstawowych zadań samorządu terytorialnego, polega na wspieraniu aktywności lokalnych społeczności za pomocą różnego rodzaju instrumentów dochodowych (takich jak np. zwolnienia i ulgi podatkowe, redukcje stawek maksymalnych w podatkach lokalnych) i wydatkowych (np. inwestycje w infrastrukturę techniczną i społeczną, instrumenty informacyjno-promocyjne). Ważne jest jednak to, aby były one zgodne z oczekiwaniami przedsiębiorców i społeczności regionu. (fragment tekstu)

The article contains results of a survey conducted in several regions of Lithuania, Latvia and Poland. Its purpose was to gather the views of representatives of local communities and local authorities on the barriers of the development of regional entrepreneurship. The study revealed that despite the different internal conditions each region encountered the same difficulties. It is belief that the development of entrepreneurship in the region are highly influenced by factors unrelated to the activities of local governments. It is also the fact that actions supporting regional entrepreneurship taken by local authorities are inadequate to the needs of local communities. The difficulties are also connected with limited financial capacity of local governments. The conclusions of the study can be applied in regional policy. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Konkurencyjność regionów w okresie przechodzenia do gospodarki rynkowej. Międzynarodowa analiza porównawcza, red. W. Kosiedowski, Wydawnictwo UMK, Toruń 2004.
  2. Kuciński K., Regionalna perspektywa przedsiębiorczości, w: Przedsiębiorczość a  rozwój regionalny w Polsce, red. K. Kuciński, Difin, Warszawa 2010.
  3. Pogranicze w trakcie przemian, red. W. Kosiedowski, Wydawnictwo UMK, Toruń 2009.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu