BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gołaś Hanna (Politechnika Poznańska), Jasiulewicz-Kaczmarek Małgorzata (Politechnika Poznańska), Kałkowska Joanna (Politechnika Poznańska), Mazur Anna (Politechnika Poznańska), Włodarkiewicz-Klimek Hanna (Politechnika Poznańska)
Tytuł
Kształtowanie wewnętrznego systemu zapewnienia jakości w uczelniach wyższych
Shaping the Internal Quality Assurance System at the University
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 95, s. 303-314, rys.
Tytuł własny numeru
Usługi w Polsce 2012: teoria usług - funkcjonowanie sektora usługowego - kształcenie w usługach
Słowa kluczowe
Zarządzanie jakością, Szkolnictwo wyższe, Certyfikat jakości, Wdrażanie systemu ISO
Quality management, Higher education, Certificate of quality, Implementation of ISO quality system
Uwagi
summ.
Abstrakt
Podstawowym celem artykułu jest prezentacja procesu kształtowania wewnętrznego systemu zapewnienia jakości w uczelniach wyższych w warunkach zmieniającej się koncepcji i struktury treści kształcenia. Autorki przedstawiają perspektywę procesu zapewnienia jakości zarówno w kontekście czynników zewnętrznych, stanowiących prawną i społeczną podstawę budowy systemu, jak i czynników wewnętrznych, będących podstawową przesłanką do kształtowania właściwej struktury procesu.Zaprezentowane ujęcie tematu bazuje na doświadczeniach Wydziału Inży-nierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej (WIZ PP), nabytych podczas prac nad wdrożeniem i certyfikacją systemu zarządzania jakością zgodnego z PN-EN ISO 9001:2008, który swoim zakresem obejmuje również wewnętrzny system zapewnienia jakości kształcenia. Przyjęte podejście wraz z określonym mode-lem przyczyni się do systematyzacji i formalizacji podejścia w obszarze kształtowania wewnętrznych systemów zapewnienia jakości w uczelniach wyższych.(fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. A. Kraśniewski, Proces boloński to już 10 lat, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Warszawa 2009, s. 48-55.
  2. Jakość zarządzania w uczelniach w ocenie dziekanów, kanclerzy i kwestorów - wyniki badań, w: Wyzwania jakości zarządzania w szkołach wyższych, red. T. Wawak, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2011, s. 319-355.
  3. E. Skrzypek, System zapewnienia jakości, w: Jakość kształcenia w szkolnictwie wyższym, Słownik tematyczny, red. M. Wójcicka, Centrum Badań Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2001, s. 118.
  4. H. Gołaś, A. Mazur, Zarządzanie jakością, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2011.
  5. H. Gołaś, A. Mazur, Wdrażanie systemów zarządzania jakością, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2011.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu