BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Balina Rafał (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Anomalie w kształtowaniu się notowań kontraktów terminowych na pszenicę konsumpcyjną na rynku forex
Anomalies in the Distribution of Wheat Futures Quotation on the Forex Market
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, 2012, nr 21, s. 131-137, rys.
Tytuł własny numeru
Społeczeństwo Informacyjne - Uwarunkowania rozwoju
Słowa kluczowe
Rynek, Giełda, Kontrakty terminowe
Market, Stock exchange, Fixed-period contracts
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono przykłady anomalii w rozkładzie stóp zwrotu na giełdach papierów wartościowych na świecie, w oparciu o przegląd literatury. Ponadto wykazano, że w przypadku kontraktów terminowych na pszenicę konsumpcyjną notowaną na rynku Forex także występują anomalie rozkładu stóp zwrotu, zauważono bowiem, że stopy zwrotu oraz wartości współczynnika zmienności dla danego waloru w przypadku ostatnich czterech godzin handlu są wyraźnie wyższe niż we wcześniejszych godzinach(fragment tekstu)

This article presents chosen examples of anomalies in the distribution of rates of return on the stock exchanges in the world, based on a review of literature. Moreover, author has shown that in the case of futures contracts on feed wheat listed on the Forex market there are also anomalies in the distribution of rates of return. It was noted that the rate of return and the coefficient of variation for a given asset in the last four hours of trading are significantly higher than in the rest of the day.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. A. Szyszka, Efektywność rynku kapitałowego a anomalie w rozkładzie stóp zwrotu w czasie, "Nasz Rynek Kapitałowy" 1999, nr 12.
 2. E. Fama, Efficient Capital Markets II, "Journal of Finance", No. 5, December 1991;
 3. R.A. Haugen, J. Lakonishok, The Incredible January Effect, Dow Jones-Irwin, Homewood 1988;
 4. E. Dimision, Stock Market Anomalies, Cambridge University Press, Cambridge 1988;
 5. M.N. Glutekin,N.B. Glutekin, Stock Market Seasonality: International Evidence, "Journal of Financial Economics" 1983, No. 12;
 6. M.R. Reinganum, The Anomalous Stock Market Behavior of Small Firms in January, "Journal of Financial Economics", June 1983
 7. R.A. Ariel, Monthly Effect in Stock Returns, "Journal of Financial Economics", March 1987
 8. K.R. French, Stock Returns for the Weekend Effect in Stock Returns, "Journal of Finance", June 1985;
 9. D.K. Keim, R.F. Stambaugh, A Further Investigation of the Weekend Effect in Stock Returns, "Journal of Finance", June 1985;
 10. R.J. Rogalski, New Findings Regarding Day-of-the-Week Returns over Trading and Non-trading Periods, "Journal of Finance", December 1984; M. Smirlock, L. Starks, Day-of-the-Week and Intraday Effects in Stock Returns, "Journal of Financial Economics", September 1986
 11. M. Smirlock, L. Starks, Day-of-the-Week...; L. Harris, A Transaction Data Study of Weekly and Intradaily Patterns in Stock Returns, "Journal of Finance", June 1985
 12. M. Sobczyk, Statystyka. Aspekty praktyczne i teoretyczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2006.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1509-0507
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu