BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pawłowski Grzegorz (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Koncepcja Business Process Reengineering jako determinanta sukcesu współczesnych przedsiębiorstw
Conception Business Process Reengineering as the Determinant of the Success of Contemporary Enterprises
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, 2012, nr 27, s. 227-237
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Konkurencyjność przedsiębiorstwa, Reengineering, Reorganizacja procesów biznesowych
Enterprises, Enterprise management, Enterprise competitiveness, Reengineering, Business Process Reengineering (BPR)
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Koncepcja Business Process Reengineering jest współcześnie coraz częściej stosowana głównie w przedsiębiorstwach zarządzanych procesowo, dzięki niej zdobywają one przewagę lub pozycję konkurencyjną. Proces ewolucji tej metody zarządzania ukazał jej korzyści i wady (również w aspekcie społecznym). Pozwoliło to na takie dostosowanie tej koncepcji, że współcześnie jest ona najczęściej stosowana w sytuacjach kryzysowych lub słabszej koniunktury na rynku.( abstrakt oryginalny)

Conception Business Process Reengineering, in our times is more and more often applied, mainly in enterprises managed by process, deciding in the process on getting competitive advantage or competitive position. The process of evolution of this conception showed benefits and flaws in this method of administration (also in the public aspect). However it allowed for adapting this conception which in our times is most often applied in contingencies or the weaker situation on the market.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. M. Hammer, J. Champy, Reengineering the Corporation, A Manifesto for Business Revolution, Harper Business, New York 1993.
  2. K. Zimniewicz, Współczesne koncepcje i metody działania, PWE, Warszawa 2009.
  3. M. Stadelmann, W. Lux, Hot Topics oder kalter Kaffee? Aktuelle Management - Philosophien kritisch betrachtet, "Management Zeitschrift" 1995, Nr. 3.
  4. P. Grajewski, Organizacja procesowa, PWE, Warszawa, 2007.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1509-0507
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu