BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kukowska Katarzyna (Politechnika Częstochowska)
Tytuł
Przestrzeń gospodarczo-społeczna ziemi częstochowskiej na tle strategii rozwoju regionu
Economic Space - The Social Background Of The Częstochowa Regional Development Strategy
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 98, s. 507-517, bibliogr. 5 poz.
Tytuł własny numeru
Przedsiębiorczość szansą rozwoju regionu. T. 2, Kształtowanie przedsiębiorczości
Słowa kluczowe
Strategia rozwoju turystyki
Tourism development strategy
Uwagi
summ.
Abstrakt
Strategia rozwoju lokalnego jest instrumentem, którym posługują się władze lokalne. Jest to dokument opisujący plan działania samorządu, zawierający ważne z punktu widzenia danej społeczności cele, których realizacja ma nastąpić za pomocą dostępnych zasobów finansowych, organizacyjnych i ludzkich. W programie tym powinny być zawarte słabe i mocne strony społeczno-gospodarczego środowiska. Przygotowanie i realizacja strategii lokalnej jest przykładem komplementarnego podejścia władz lokalnych do zagadnień rozwojowych. (fragment tekstu)

Development strategies are created for all Polish regions. It is a general accepted idea that socio-economic development and economics raises the living standards and the general welfare of the Polish society. This paper focuses on the situations a small business as well as the development strategy for the area for which they are developed. Critical factors are those strategic elements, which directly linked to the business community development. This study used the results of available studies that examined the socio-economic determinants of the Częstochowa region. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Powiat częstochowski: Plan rozwoju lokalnego na lata 2004-2013, www.czestochowa. powiat.pl, dostęp 15.01.2011.
  2. Statut powiatu częstochowskiego, Częstochowa
  3. Strategia rozwoju powiatu częstochowskiego 2007-2015, Częstochowa.
  4. Wójcik P., Jak wspierać lokalną przedsiębiorczość, "Gazeta Prawna" z  27.04.2005.
  5. www.stat.gov.pl/gus Bank Danych Lokalnych, dostęp 15.03.2012.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu