BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lewicki Jacek (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
Tytuł
Wykształcenie ludności a rozwój lokalny Bielska-Białej i powiatu bielskiego
Education of Population and Local Development of Bielsko-Biała and Bielsko District
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, 2012, nr 21, s. 151-164, tab.
Tytuł własny numeru
Społeczeństwo Informacyjne - Uwarunkowania rozwoju
Słowa kluczowe
Wykształcenie, Rozwój lokalny
People's education, Local development
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono zarys problematyki wykształcenia w rozwoju lokalnym (z uwzględnieniem zadań władz samorządowych). Przytoczone zostały podstawy teoretyczne rozwoju lokalnego i rola edukacji oraz podstawowe wskaźniki dotyczące szkolnictwa w Bielsku-Białej i powiecie bielskim.(fragment tekstu)

This article presents an outline of education issues in local development (takinglocal authorities' responsibilities into consideration). Refer to theoretical framework and role of education as well as basic indexes of educational system in Bielsko-Biała and Bielsko District(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. M.P. Cowen, R.W. Shenton, Doctrines of Development, Routledge, London - New York 1996,s. 2-5.
 2. Z. Chojnicki, T. Czyż, Główne aspekty regionalnego rozwoju społeczno-gospodarczego,
 3. Rozwój regionalny i lokalny w Polsce w latach 1989-2002, red. J.J. Parysek, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2004, s. 14-15.
 4. K. Malik, Rozwój kapitału ludzkiego przez realizację koncepcji "sustainable development" w wymiarze regionalnym,
 5. Kapitał ludzki w rozwoju regionu. Uwarunkowania makro- i mikroekonomiczne, red. K. Heffner, K. Malik, Politechnika Opolska, Opole 2005, s. 87-88
 6. A. Jewtuchowicz, I. Pietrzyk; za: A. Noworól, Planowanie rozwoju terytorialnego w skali regionalnej i lokalnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2007, s. 13, 25.
 7. J. Biniecki, W. Frenkiel, Konkurencyjność - przedsiębiorczość - rozwój: podstawowe dylematy pojęciowe i metodyczne,
 8. Przedsiębiorczy i konkurencyjny region w teorii i polityce rozwoju regionalnego, red. A. Klasik, "Biuletyn" nr 218, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Warszawa 2005, s. 42-44.
 9. M. Obrębalski, w: Metody oceny rozwoju regionalnego, red. D. Strahl, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2006, s. 26-27
 10. Szkoły wyższe i ich finanse w 2009 r., GUS Warszawa 2010, http://www.stat.gov. pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_e_szkoly_wyzsze_2009.pdf, s. 27 (14.08.2011).
 11. J. Lewicki, Oświatowe zadania gminy, ScenaMyśli.eu: http://www.scenamysli.eu/artykuly. php?s=1&lang=PL&dzial=1&id=645 (20.08.2011)
 12. Stan na rok szkolny 2009/2010 wg danych Urzędu Statystycznego w Katowicach: http://www. stat.gov.pl/katow/69_582_PLK_HTML.htm (15.08.2011).
 13. http://www.stat.gov.pl/gus/definicje_PLK_HTML.htm?id=POJ-5063.
 14. htm; http://www.stat.gov.pl/gus/definicje_plk_html.htm?id=POJ-5064.htm (14.08.2011).
 15. http://www.men.gov.pl/ (9.07.2011).
 16. Dane US w Katowicach: http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/katow/ASSETS_10p07_07.pdf (3.09.2011).
 17. http://info.ath.bielsko.pl/ (5.09.2011)
 18. J. Wolszczak-Derlacz, A. Parteka, Produktywność naukowa wyższych szkół publicznych w Polsce. Bibliometryczna analiza porównawcza, Ernst & Young, Warszawa 2010, s. 62
 19. http://www.ck.gov.pl/images/PDF/Wykaz/wykaz_jednostek.pdf (5.09.2011).
 20. http://www.itbielsko.edu.pl/
 21. http://www.bond.ue.katowice.pl/?contentid=1145 (5.09.2010).
 22. M. Czyżewski, Nowa uczelnia wyższa dla Podbeskidzia, "Gazeta Wyborcza - Bielsko-Biała" z 5.07.2011
 23. J. Wolszczak-Derlacz, A. Parteka, Produktywność naukowa..., s. 62, 81
 24. Na podst. Bank Danych Lokalnych GUS, www.stat.gov.pl (24.08.2011)
 25. http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/katow/ASSETS_10p05_05.pdf (24.08.2011).
 26. http://www.pup-bielsko.pl/?k=2(21.08.2011).
 27. Zmarnowane miliardy na walkę z bezrobociem, dziennik.pl, 19.08.2011: http://gospodarka. dziennik.pl/praca/artykuly/351493,zmarnowane-miliardy-na-walke-z-bezrobociem.html (8.09.2011)
 28. Analiza skuteczności i efektywności szkoleń za 2010 r., PUP w Bielsku-Białej, http://www. pup-bielsko.pl/?a=1045 (28.08.2011).
 29. K. Turek, Diagnoza kapitału ludzkiego w Polsce, w: J. Górniak et al., Bilans kapitału ludzkiego w Polsce, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2011, s. 50-51.
 30. http://www.stat.gov.pl/gus/5840_11752_PLK_HTML.htm (30.08.2011).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1509-0507
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu