BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wysocki Jacek (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Innowacje procesowe a proces kompleksowej obsługi faktur
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 90, s. 259-272, bibliogr. 20 poz., rys.
Tytuł własny numeru
Kształtowanie procesów innowacyjnych w nowoczesnych organizacjach : SOOIPP Annual 2012
Słowa kluczowe
Innowacje
Innovations
Uwagi
summ.
Abstrakt
Wdrożenie rozwiązania kompleksowej obsługi należy traktować nie tylko jako przejaw nowoczesności i innowacyjności przedsiębiorstwa podejmującego taką decyzję, ale również jako nieuchronną konieczność w aspekcie ekologicznym, społecznym i oczywiście finansowym. I tę wartość dodaną, którą niosą z sobą tego typu rozwiązania, zaczyna dostrzegać coraz więcej firm, upatrując w nich szans na poprawę swoich wewnętrznych procesów. W globalnej i silnie zelektronizowanej gospodarce korzystanie z jednego tylko źródła kapitału, surowców czy technologii nie pozwoli bowiem na skuteczne zaspokojenie potrzeb konkretnego klienta i tym samym na wyróżnienie się wśród konkurencji.(fragment tekstu)

Successful development of en enterprises is conditioned by the conscious and thoughtful implementation of innovation. Innovations are becoming the most effective way to achieve market success in a long time, but they should be reflected in strategic planning of the enterprise. Many enterprises are concerned about the implementation and application of new solutions based on information technologies. Unfortunately, the growing pressure to improve market competitiveness and provide better services for customer make, that the only way of certain development are currently innovations. That's why implementation of complex service invoices should be seen as a solution for rationalization of internal or business processes; mainly because of the speed and efficiency of data processing, cost reduction and other optimizations. It is not only a manifestation of modernity and innovation in an enterprise taking such a decision, but it is also an inevitable necessity in ecological, social and financial aspects.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Baruk J., Zarządzanie wiedzą i innowacjami, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2006.
 2. Berliński L., Projektowanie i ocena strategii innowacyjnych, OPO, Bydgoszcz 2003.
 3. Dobiegała-Korona B., Zarządzanie innowacją jako wartością dla klienta, w: Przedsiębiorstwo wobec wyzwań globalnych, red. A. Herman, K. Poznańska, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2008.
 4. Dominik W., O innowacyjności - Innowacje jako przedmiot obrotu gospodarczego, w: Określenie istoty pojęć: innowacji i innowacyjności, ze wskazaniem aktualnych uwarunkowań i odniesień do polityki proinnowacyjnej - podejście interdyscyplinarne, opracowanie dostępne na stronie internetowej: http://kignet.kig.pl.
 5. Drucker P., Myśli przewodnie, Harvard Business School, MT Biznes, Warszawa 2003.
 6. Drucker P., Natchnienie i fart, czyli innowacja i przedsiębiorczość, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa 2004.
 7. Hall B., Innovation and Diffusion, w: The Oxford Handbook of Innovation, eds. J. Fagerberg, D. Mowery, R.R. Nelson, Oxford University Press, Oxford 2005.
 8. Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć, red. K.B. Matusiak, PARP, Warszawa 2005.
 9. Kałowski A., Rachunek ekonomiczny w ocenie efektywności innowacji, w: Strategiczne podstawy przedsiębiorczości opartej na wiedzy, SOOI PP Annual 2010, red. P. Niedzielski, K.B. Matusiak, Zeszyty Naukowe nr 653, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2011.
 10. Oslo Manual, Third edition, OECD/EC/Eurostat 2005.
 11. Murray P., Myers A., The Facts about Knowledge. Information strategy - special report, 1997.
 12. Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji, Pomiar działalności naukowej i technicznej, wyd. 3, OECD i Eurostat, Warszawa 2008.
 13. Pomykalski A., Innowacje, Politechnika Łódzka, Łódź 2001.
 14. Pomykalski A., Zarządzanie innowacjami, w: Strategie rozwoju współczesnych przedsiębiorstw, red. K. Poznańska, SGH, Warszawa 2001.
 15. Popławski W., Wiedza w innowacyjnym przedsiębiorstwie, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa 2006, nr 6.
 16. Prahalad C.K., Krishnan M.S., Nowa era innowacji, PWN, Warszawa 2010.
 17. Staniewski M.W., Zarządzanie zasobami ludzkimi w aspekcie innowacyjności, w: Podejście innowacyjne w zarządzaniu przedsiębiorstwem, red. R. Nowacki, M.W. Staniewski, Difin, Warszawa 2010.
 18. Szukalski S.M., Innowacje w zarządzaniu centrami usług wspólnych, w: Strategiczne podstawy przedsiębiorczości opartej na wiedzy. SOOI PP Annual 2010, red. P. Niedzielski, K.B. Matusiak, Zeszyty Naukowe nr 653, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2011.
 19. Wysocki J., Innowacje produktowe na przykładzie rozwiązania dedykowanego do obsługi faktur elektronicznych, w: Strategiczne podstawy przedsiębiorczości opartej na wiedzy. SOOI PP Annual 2010, red. P. Niedzielski, K.B. Matusiak, Zeszyty Naukowe nr 653, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2011.
 20. Zimniewicz K., Współczesne koncepcje i metody zarządzania, PWN, Warszawa 2009.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu