BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pruska Żaneta (Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu), Malak Martyna (Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu), Cyplik Piotr (Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu)
Tytuł
Współpracować czy konkurować, dylemat menedżera mikroprzedsiębiorstwa - studium przypadku
Cooperate or Compete, Microcompany Manager Dilemma - Case Study.
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 81, s. 130-138, tab.,rys.
Tytuł własny numeru
Strategie zarządzania mikro, małymi i średnimi przedsiebiorstwami - mikrofirma 2012
Słowa kluczowe
Konkurencja, Współpraca, Menedżer
Competition, Cooperation, Manager
Uwagi
summ.
Abstrakt
W obliczu rozwoju globalizacji oraz towarzyszącemu temu wzrostowi konkurencji menedżerowie przedsiębiorstw poszukują nowych źródeł osiągania przewagi na rynku lub chociaż przetrwania. Jeszcze niedawno podkreślano znaczenie współpracy w ramach łańcuchów dostaw, która polega na ścisłej integracji między dostawcami i odbiorcami w celu osiągnięcia dodatkowych korzyści rynkowych1. Jednym ze źródeł osiągnięcia przewagi nad konkurentami jest przewaga kosztowa. Aby przedsiębiorstwa mogły się rozwijać, inwestować i realizować funkcje społeczne, muszą zarabiać. Dlatego bardzo ważnym celem jest generowanie zysków oraz utrzymanie rentowności. Aby zwiększyć efektywność, kadry kierownicze poszukują kolejnych możliwości osiągania większych przychodów oraz obniżania kosztów. Zakup surowców do produkcji stanowi jeden z ważniejszych elementów, jakie mogą mieć wpływ na rentowność przedsiębiorstwa. Istotny jest dobór odpowiedniego dostawcy, zwłaszcza w okresie spowolnienia gospodarczego, a nawet kryzysu finansowego na globalnych rynkach2. Jako źródło osiągania przewagi konkurencyjnej wskazuje się również skuteczne zarządzanie logistyką oraz łańcuchem dostaw3. Istotne jest, aby menedżerowie mikroprzedsiębiorstw dostrzegli potencjał drzemiący w zarządzaniu logistyką oraz łańcuchem dostaw, gdyż elastyczność działania oraz innowacyjne rozwiązania są kanwą sukcesu, który jest rozumiany jako uzyskanie przewagi konkurencyjnej.(fragment tekstu)

The article introduces the dilemmas of companies in the searching for sources of competitive advantage and acquire bargaining power. In the face of globalization and the transformation of the simple logistics chains and associated to them linear connections into large networks, competition more frequently gives way to cooperation. Because all kinds of cooperation with other companies within the network can be a source of competitive advantage through the use of additional synergies. Proof of this are mentioned in the second part of the article microenterprises from the furniture industry in Wielkopolska province, which are collaborating in the realisation of the purchases of production materials and distribution of finished products. In the face of the prevailing realities in the today's market microenterprises should strive to cooperation, which is beneficial to all interested participants. This is a favorable alternative to competition with other microproducers, which would slow down their development in the adopted unit of time.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. A. Łupicka-Szudrowicz, Zintegrowany łańcuch dostaw w teorii i praktyce gospodarczej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2004, s. 50.
 2. D. Doliński, A. Koliński, Estimation of suppliers as an important element of the rationalization of supply processes - case study, LogForum 2011, Vol. 7, Iss. 2, No. 3, s. 27.
 3. A. Łupicka-Szudrowicz, Zintegrowany łańcuch dostaw..., s. 7-8.
 4. A. Kawa, Konfigurowanie łańcucha dostaw. Teoria, instrumenty i technologie, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2011, s. 12.
 5. J. Witkowski, Zarządzanie łańcuchem dostaw. Koncepcje, procedury, doświadczenia, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2010, s.20.
 6. A. Kawa, Konfigurowanie łańcucha dostaw. Teoria, instrumenty i technologie..., s.12.
 7. M. Górzyński, W. Pander, P. Koć, Tworzenie związków kooperacyjnych między MSP oraz MSP i instytucjami otoczenia biznesu, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2006, s. 5.
 8. A. Łupicka, Sieci logistyczne. Teorie, modele, badania, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2006, s.10.
 9. A. Kawa, Konfigurowanie łańcucha dostaw. Teoria, instrumenty i technologie..., s.13.
 10. A. Łupicka-Szudrowicz, Zintegrowany łańcuch dostaw..., s. 28.
 11. A. Kawa, Konfigurowanie łańcucha dostaw. Teoria, instrumenty i technologie..., s.13-14.
 12. M. Ciesielski, Współczesna logistyka, w: Logistyka w biznesie, red. M. Ciesielski, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2006, s. 14.
 13. M. Ciesielski, Współczesna logistyka..., s.10.
 14. M. Sołtysik, O dynamice zmian w logistyce, w: Kierunki rozwoju logistyki w Polsce w świetle tendencji światowych, red. M. Sołtysik, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2004,s. 20.
 15. Cz. Skowronek, Z. Sarjusz-Wolski, Logistyka w przedsiębiorstwie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2008, s. 340.
 16. T. Kamiński, Logistyka jako czynnik konkurencyjności przedsiębiorstwa, Zeszyty Naukowe nr 22, Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Informatyczna w Warszawie, Warszawa 2008, s.23.
 17. G. Szyszka, Logistyka w latach 2008-2009, w: Logistyka wobec nowych wyzwań, Logistics 2010 - materiały konferencyjne, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2010, s.33.
 18. K.G. Hardy, A.F. Magrath, Buying groups: clout for small businesses, Harvard Business Review, Sep/ Oct 87, Vol. 65, Iss. 5, s. 16-24; M. Hrehocik, Long-Term Living: For the Continuing Care Professional, July 2010, Vol. 59, Iss. 7, s. 23-24.
 19. J.J. Coyle, E.J. Bardi, C.J. Langley Jr., Zarządzanie logistyczne, PWE, Warszawa 2007, s. 35.
 20. K. Kowalska, Logistyka zaopatrzenia, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2008, s. 28-29.
 21. E. Gołembska, Przestrzenna konfiguracja sieci logistycznej, w: Kompendium wiedzy o logistyce, red. E. Gołembska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Poznań 2002, s. 129.
 22. E. Gołembska, Logistyka w gospodarce światowej, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2009, s. 43-44.
 23. M. Szymczak, Przeobrażenia łańcuchów dostaw wobec ekspansji korporacji międzynarodowych i współczesnych modeli tworzenia wartości opartych na kooperacji przedsiębiorstw, w: Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw w obliczu procesów internacjonalizacji i globalizacji, red. M. Szymczak, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2007, s. 17.
 24. A. Łupicka, Sieci logistyczne. Teorie, modele, badania..., s. 9.
 25. A. Kawa, W. Wieczerzycki, Informatyczne wspomaganie zarządzania łańcuchem dostaw, w: Instrumenty zarządzania logistycznego, red. M. Ciesielski, PWE, Warszawa 2006, s. 147.
 26. M. Sołtysik, A. Świerczek, Podstawy zarządzania łańcuchami dostaw, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2009, s. 47.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu