BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Owczarzak Anna Karolina (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Rozwój społeczeństwa informacyjnego jako czynnik wzrostu gospodarczego województwa zachodniopomorskiego
Development of Information Society as a Factor of Economic Growth in Western Pomeranian Province
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, 2012, nr 21, s. 187-200, tab.
Tytuł własny numeru
Społeczeństwo Informacyjne - Uwarunkowania rozwoju
Słowa kluczowe
Wzrost gospodarczy, Społeczeństwo informacyjne
Economic growth, Information society
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest wskazanie, iż rozwój społeczeństwa informacyjnego w województwie zachodniopomorskim wpływa korzystnie na wzrost gospodarczy regionu. Artykuł został podzielony na trzy części. W pierwszej części omówiono istotę społeczeństwa informacyjnego, w drugiej natomiast przedstawiono rozwój społeczeństwa informacyjnego w województwie zachodniopomorskim. Trzecia część poświęcona została roli społeczeństwa informacyjnego w rozwoju gospodarczym regionu. W ostatniej części na przykładzie miasta Koszalina przedstawiono działania na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego podejmowane w województwie zachodniopomorskim(fragment tekstu)

The purpose of this article is to show the impact which has building and investing in information society on an economic and social development in Western Pomerania. The first part of this paper provides an introduction to the history and essence of a new society model. Second part shows the state of information society in Western Pomerania (including both positive and negative trends). It also indicates opportunities for the local government and citizens connected with building an information society. At the end author presents actions of city of Koszalin which the main aim is to provide permanent development of the information society in the city.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Społeczeństwo informacyjne, red. J. Papińska-Kacperek, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008, s. 14.
  2. A. Dąbrowska, M. Janoś-Kresło, A. Wódkowski, E-usługi a społeczeństwo informacyjne, Difin, Warszawa 2009, s. 11.
  3. Uchwała Sejmu RP z 14 lipca 2000 r. w sprawie budowania podstaw społeczeństwa informacyjnego w Polsce, Monitor Polski, nr 22, poz. 448
  4. ePolska. Plan działań na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce na lata 2001-2006, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2001, s. 67-68.
  5. Społeczeństwo informacyjne w województwie zachodniopomorskim. Opracowanie sygnalne, Urząd Statystyczny w Szczecinie, Szczecin 2011
  6. Plan rozwoju lokalnego miasta Koszalina na lata 2011-2013, Urząd Miejski w Koszalinie, Wydział Rozwoju i Współpracy Zagranicznej, Koszalin 2011
  7. http://www.poig.gov.pl/Projekty/Strony/Przeciwdzialanie_wykluczeniu_cyfrowemu_Koszalin.aspx (28.02.2011).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1509-0507
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu