BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rosłoń Jolanta (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Tytuł
Mikro i małe przedsiębiorstwa w Polsce- wybrane aspekty funkcjonowania i rozwoju
Micro and Small Enterprises in Poland - Selected Aspects of Operational Activity and Development.
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 81, s. 139-147, tab.
Tytuł własny numeru
Strategie zarządzania mikro, małymi i średnimi przedsiebiorstwami - mikrofirma 2012
Słowa kluczowe
Rozwój, Funkcjonowanie przedsiębiorstwa na rynku, Przedsiębiorstwo
Development, Enterprises functioning in the market, Enterprises
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
Znaczenie mikro i małych przedsiębiorstw w rozwoju polskiej gospodarki jest bezsporne. Stanowią one największą liczebnie grupę podmiotów. Mikrofirmy i samozatrudnieni to ponad 96,5% wszystkich jednostek prowadzących działalność gospodarczą, przy czym większość z nich nie posiada osobowości prawnej. Przedsiębiorstwa te charakteryzują się dużą elastycznością, zdolnością przystosowawczą do zmieniających się warunków rynko- wych, a tym samym dużą odpornością na załamania koniunktury gospodarczej i kryzysy.Ich mocną stroną są także: prosta i czytelna struktura organizacyjna oraz szybkość reagowania w procesie decyzyjnym. Sektor mikro i małych przedsiębiorstw może przyczyniać się do wzrostu gospodarczego jako kluczowy pracodawca oraz do ożywienia gospodarki lokalnej. Małe podmioty, a w szczególności mikroprzedsiębiorstwa, są dość specyficzną zbiorowością podmiotów gospodarczych. Ich skala działania jest z reguły niewielka, podobnie jak wartość aktywów i obrotów. Dla wielu z nich przetrwanie pierwszego roku działalności stanowi już duże wyzwanie, z którym muszą się zmierzyć. Ich niewątpliwą słabością jest brak kapitału. Większość z tych podmiotów finansuje swoją działalność rozwojową ze środków własnych (oszczędności własne, rodziny lub znajomych). Duże ryzyko bankructwa brak możliwości zabezpieczenia wierzytelności sprawiają , iż przedsiębiorstwa te mają utrudniony dostęp do zewnętrznych źródeł finansowania, co przekłada się na znikomy odsetek jednostek korzystających z kredytu bankowego. To niewielkie zadłużenie polskich przedsiębiorców z jednej strony wpływa w sposób destymulujący na ich rozwój,z drugiej zaś sprawia,że skutki kryzysu nie są przez nie aż tak bardzo odczuwane.(fragment tekstu)

The paper presents selected aspects of the functioning of micro and small enterprises in Poland. The article shows the number of enterprises and employees in 2005-2009, level of income and ex- penses, financial results, share M&S in the formation of gross domestic product. Moreover, noted the investment activity: the level and structure of investment and sources of investment financing. In this study used: The report on the state of the SME sector in Poland in 2008-2009, The re- port on the situation of micro and small enterprises in Poland in 2010 and publications of the Central Statistical Office - The activity of non-financial enterprises in 2008-2009. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2009 roku..., s. 28
  2. Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2009 roku..., s. 29
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu