BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Koronowski Adam (Uniwersytet Warszawski)
Tytuł
Niedoskonałość rynku jako przyczyna kryzysów walutowych
Market Imperfections as a Cause of Foreign Exchange Crises
Źródło
Ekonomista, 2001, nr 5, s. 635-660, bibliogr. 33 poz.
Słowa kluczowe
Kryzys walutowy, Deprecjacja, Płynny kurs walutowy, Rynek walutowy
Currency crisis, Depreciation, Floating exchange rates, Foreign Exchange (FX)
Uwagi
summ., rez.
Abstrakt
Obecny stan wiedzy pozwala stwierdzić, że kryzysy walutowe mają bardzo różnorodne przyczyny. Znaczące kryzysy walutowe w ostatnich latach dotykały przede wszystkim kraje o reżimie sztywnego kursu walutowego, wobec tego również teoretyczna refleksja koncentruje się wokół znaczenia reżimu kursowego dla zaistnienia kryzysu walutowego1. Nie oznacza to, że i w takim przypadku nie są możliwe zróżnicowane wyjaśnienia przyczyn kryzysów (jak choćby pierwsza i druga generacja modeli kryzysów walutowych) lub że nie są udzielane wyjaśnienia, które wskazywałyby przyczyny odrębne od systemu kursu sztywnego (chociażby koncepcje zaliczane do trzeciej generacji kryzysów walutowych). Wydaje się, że koncepcje przyczyn kryzysów abstrahujące od kwestii reżimu kursowego nie nabrały jeszcze waloru wyjaśnień samoistnych. Aby uczynić krok w tym kierunku, warto postawić pytanie o możliwe przyczyny kryzysu walutowego w systemie kursu płynnego. Wskazanie w odpowiedzi potencjalnych jego przyczyn nie wyklucza, że te same przyczyny mogą mieć znaczenie także w innych rzeczywistych przypadkach załamania kursu sztywnego. W artykule wskazane są czynniki niezależne od reżimu kursowego, mogące doprowadzić do kryzysu walutowego (znacznej i gwałtownej depregacji) w systemie kursu płynnego. Czynnikami tymi są rozmaite formy niedoskonałości tynku walutowego lub finansowego. (fragment tekstu)

The purpose of the article is to identify and to classify the imperfections of foreign exchange and financial markets that are the potential causes of a foreign exchange crisis. They are divided into three groups. The first one is related to the difficulties of appraisal of the balance of payments position owing to the lack of adequate theoretical and practical criteria. The second group consists in difficulties of access to the necessary information and the poor transparency of the market. The last group which is approximate to the third generation models of foreign exchange crises, comprises the various distortions in functionning of foreign exchange and financial markets, the effect of which for the actors dealing in the market is to make decisions without taking due account of the exchange rate risk involved in foreign exchange transactions. A herd-like behaviour of investors and the moral hazard related to international capital flows are the noteworthy symptoms of the latter. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Ades A., Masih R., Tenengauzer D., GS-WATCH, A New Framework for Predicting Finan-cial Ciises in Emerging Markets, Goldman Sachs Economic Research, 1998.
 2. Aziz J., Caramazza F., Fixed or Flexible? Getting the Exchange Rates Right in the 1990s, "IMF Economic Issues" 1998, nr 13.
 3. Bussiere M., Mulder Ch., External Vulnerability in Emerging Market Economies: How High Liquidity Can Offset Week Fundamentals and the Effects of Contagion, "IMF Working Paper WP" 1999, nr 88.
 4. Chang R., Velasco A., Financial Crises in Emerging Markets: A Canonical Model, "NBER Working Paper" 1998, nr 6606.
 5. Committeri M., Effects of Volatile Asset Prices on Balance of Payments and International Investment Position Data, "IMF Working Paper" 2000, nr 191.
 6. Eichengreen B., Rose A.K., Wypłosz Ch., Exchange Rate Mayhem: The Antecedents and Aftermath of Speculative Attacks, "Economic Policy" 1996, nr 21.
 7. Eichengreen B., Rose A.K., Staying Afloat When the Wind Shifts: External Factors and Emerging Market Banking Crises, "NBER Working Paper" 1998, nr 6370.
 8. Fisher S., On the Need for International Lender of Last Resort, www.imf.org, 1999.
 9. Frankel J.A., Rose A.K., Currency Crashes in Emerging Markets; Empirical Indicators, "NBER Working Paper" 1996, nr 5437.
 10. Greenspan A., Currency Reseives and Debt, wystąpienie na konferencji Banku Światowego Recent Trends in Reserves Management, www.bog.frb.fed.us, 1999.
 11. Kaminsky G., Reinhart CM., The Twin Crises: the Causes of Banking and Balance-of Payment Problems, "The American Economic Review" 1999, nr 3.
 12. Kaminsky G., Reihart CM., Lizondo S., Leading Indicators of Currency Cńses, "IMF Staff Papers" 1998, vol. 45, nr 1.
 13. Koronowski A., Kurs walutowy a stabilizacja cen, Wyd. A. Marszalek, Warszawa 1997.
 14. Koronowski A., Zaiys nowego ujęcia kryzysów walutowych, "Ekonomista" 1999, nr 4.
 15. Koronowski A., Rola banku centralnego w równoważeniu sytuacji płatniczej w warunkach kursu płynnego, "Bank i Kredyt" 2000a, nr 4.
 16. Koronowski A., Zmienność kursu walutowego pod wpływem polityki pieniężnej, "Bank i Kredyt" 2000b, nr 11.
 17. Krugman P., What Happened to Asia?, internet, web.mit.edu/krugman, 1998.
 18. Kumar M.S., Perraudin W., Zinni V., Emerging Markets Risk Indicator, Credit Suisse First Boston, 1998.
 19. Masson P.R., Agenor P.-R., The Mexican Peso Crisis: Overview and Analysis of Credibility Factors, "IMF Working Paper" 1996, nr 6.
 20. McKinnon R., Pill H., Credible Liberalizations and International Capital Flows: the Over-borrowing Syndrome, w: Financial Deregulation and Integration in East Asia, praca zbiorowa pod red. T. Ito i AO. Krueger, Chicago University Press, Chicago 1996.
 21. Milesi-Feretti G.M, Razin A., Current Account Sustainability, "Princeton Studies in Inter-national Finance" 1996, nr 81.
 22. Mishkin F.S., Understanding Financial Cńses: A Developing Country Perspective, "NBER Working Paper" 1996, nr 5600.
 23. Ostry J.D., Current Account Imbalance in ASEAN Countries: Are They a Problem?, "IMF Working Paper WP" 1997, nr 51.
 24. Radelet S., Sachs J., The Onset of the Asian Financial Crisis, Harvard Institute for Interna-tional Development, Harvard 1998.
 25. Raus D., Determinanty i metody szacowania ryzyka kursowego, "Materiały i Studia NBP , Warszawa 2000.
 26. Report of the Working Group on Capital Flows, Financial Sí ability Forum, 2000.
 27. Rodrik D., Velasco A., Short-Term Capital Flows, "NBER Working Paper" 1999, nr 7364.
 28. Roubini N., Wachtel P., Current Account Sustainability in Transition Economies, "NBER Working Paper" 1998, nr 6468.
 29. Sachs J., Tornell A.. Velasco A., Financial Crises in Emerging Markets: the Lessons from 1995, "NBER Working Paper" 1996, nr 5576.
 30. Stoker J., Intermediation and the Bussiness Cycle Under a Specie Standard: The Rolf of the Gold Standard in English Financial Crises, 1790-1850, University of Chicago, Chicago 1994.
 31. Velasco A., Financial Cńses and Balance of Payments Crises: A Simple Model of the So-uthern Cone Experience, "Journal of Development Economics", październik 1987.
 32. Williamson J., The Exchange Rate System. Institute of International Economics, "Policy Analysis and International Economics" 1983, seria 5.
 33. Yeyati E.L., Global Moral Hazard, Capital Account Liberalization and the "Overlending Syndrome", "IMF Working Paper" 1999, nr 100.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0013-3205
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu