BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Madej Zbigniew
Tytuł
Oszczędności krajowe a import kapitału
Źródło
Ekonomista, 2001, nr 5, s. 661-674, tab., bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Oszczędności krajowe, Rola kapitału zagranicznego w gospodarce, Inwestycje, Inwestycje zagraniczne
Domestic savings, Role of foreign capital in economy, Investment, Foreign investment
Abstrakt
W ciągu ostatnich stu lat zaszły głębokie zmiany wśród oszczędzających. W wieku XIX oszczędzali głównie przedsiębiorcy. Dziś podstawowa część oszczędności w większości krajów pochodzi z gospodarstw domowych. Te przesunięcia są następstwem wielkiej rewolucji w dochodach, która w wiodących krajach Europy Zachodniej i Stanach Zjednoczonych Ameryki rozpoczęła się w ostatnim ćwierćwieczu XIX stulecia, a później przeniosła się do innych krajów. (...). Reasumując można powiedzieć, że w ciągu analizowanego stulecia wystąpiły w świecie trzy zjawiska: wzrost absolutnych wielkości PKB i oszczędności; zwiększenie udziału oszczędności w PKB, czyli wzrost stopy oszczędzania; zwiększenie udziału oszczędności gospodarstw domowych i finansów publicznych, a zmniejszenie udziału przedsiębiorstw w oszczędnościach ogółem. W ostatnich 20 latach XX w. światowa stopa oszczędzania zaczęła się zmniejszać, najsilniej w krajach słabo rozwiniętych, ale także w krajach OECD. Wzrastającą stopę utrzymały tylko azjatyckie tygrysy, chociaż i tam w ostatnim 5-leciu minionego wieku zaznaczyła się stagnacja lub spadek, głównie na skutek spadającej stopy oszczędności prywatnych. Na razie trudno powiedzieć, czy jest to zmierzch ponadstuletniej tendencji wzrostowej, czy tylko okresowy odpoczynek w światowym oszczędzaniu. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Blaug M, Metodologia ekonomii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995.
 2. Glikman P., Kabaj M., Muszkiet T., Ciągłość i transformacja gospodarki, Key Text, Warszawa 1997.
 3. Kalecki M., Dzieła, t. 4, PWE, Warszawa 1984.
 4. Keynes J.M., Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza, PWN, Warszawa 1956.
 5. Kotowicz-Jawor J., Determinanty wewnętrzne ekonomiki i struktury handlu zagranicznego, w: Bilans płatniczy Polski, wyzwania i zagrożenia, praca zbiorowa pod red. U. Płowieć i W.M. Orłowskiego, PTE-Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa 1999.
 6. Liberda B., Oszczędzanie w gospodarce polskiej; teoria i fakty, PTE-Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa 2000.
 7. Liberda B., Inwestycje zagraniczne, oszczędności wewnętrzne i polityka gospodarcza, w: Kapitał zagraniczny w Polsce. Wamnki działania, praca zbiorowa pod red. Zdzisława Sadowskiego, PTE-Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa 1999.
 8. Lindberg E., Studia z teorii ekspansji gospodarczej, ULMAK, Warszawa 1999.
 9. Lipiński J., Deficyt obrotów bieżących a finansowanie rozwoju przedsiębiorstw i deficyt finansów publicznych w: Bilans płatniczy Polski, Wyzwania i zagrożenia, praca zbiorowa pod red. U. Płowieć i W.M. Orłowskiego, PTE-Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa 1999.
 10. Madej Z., Mały budżet versus duży budżet, "Ekonomista" 1998, nr 5-6.
 11. Orłowski W.M., Makroekonomiczne przyczyny deficytu obrotów bieżących, w: Bilans płatniczy Polski, wyzwania i zagrożenia, praca zbiorowa pod red. U. Płowieć, PTE-Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa 1999.
 12. Rachunki narodowe według sektorów i podsektorów instytucjonalnych 1995-99, GUS, Warszawa, czerwiec 2001.
 13. Rawls J., Teoria sprawiedliwości, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994.
 14. Sartori G., Teoria demokracji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994.
 15. Schulz T., The Economie Value of Education, Columbia University Press, New York 1963.
 16. Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce w 1998 roku, NBP Departament Statystyki, Warszawa 1999.
 17. Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce w 1999 roku, NBP Departament Statystyki, Warszawa 2000.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0013-3205
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu