BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szumilak Jan (Akademia Ekonomiczna w Krakowie / Wydział Zarządzania)
Tytuł
Zasady marketingu a rynkowy mechanizm alokacji zasobów
Źródło
Ekonomista, 2001, nr 5, s. 675-685, bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe
Alokacja zasobów, Marketing, Mikroekonomia, Teoria ekonomii
Resource allocation, Marketing, Microeconomics, Economic theory
Abstrakt
Wyjaśnienia istoty marketingu przedstawiane w podręcznikach akademickich często zawierają odwołania do genezy i współcześnie rysujących się tendencji rozwojowych tego procesu. Przechodząc od przeszłości do przyszłości łatwo dostrzec, że wykształcanie się i upowszechnianie orientacji marketingowej wśród wielu podmiotów gospodarczych i instytucji życia publicznego, jest wyrazem społecznej potrzeby zwiększania zakresu wymiany dóbr i usług oraz doskonalenia jej organizacji i techniki. W przedstawionych tu rozważaniach poddano treść marketingu zgoła innemu oglądowi. Chodzi o spojrzenie na zasady marketingu przez pryzmat niektórych kluczowych zagadnień teorii mikroekonomicznej. Sensu tak postawionego zadania należałoby upatrywać w chęci uzyskania odpowiedzi w następujących kwestiach: jak bliski zasadom ekonomii jest zasób wiedzy o gospodarowaniu, ujęty w zbiorze zasad i reguł marketingu? Czy podejście marketingowe formułuje i zadaje ekonomii jakieś ważne pytania? (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Becker G.S., Ekonomiczna teoria zachowań ludzkich, PWN, Warszawa 1990.
 2. Blaug M., Metodologia ekonomii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995.
 3. Cyert R.M., March J.G., A Behavioral Theoiy of the Firm, Prentice Hall, Englewoods Cliffs, New Jersey 1963.
 4. Ekonomia w pizyszłości, praca zbiorowa pod red. K. Dopfera, PWN, Warszawa 1982.
 5. Evans J.R., Berman B., Marketing, Macmillan Publishing Company, New York 1990.
 6. Gorynia M., Przedsiębiorstwo w różnych ujęciach teoretycznych, "Ekonomista" 1999, nr 4.
 7. Kasprzak T., Regulacja sfery mikroekonomicznej, w: Strategie rozwoju przedsiębiorstw w świetle badań empirycznych, praca zbiorowa pod red. T. Kasprzaka, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 1990.
 8. Kornai J., Niedobór w gospodarce, PWE, Warszawa 1985.
 9. Kotler Ph., Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Gebethner & Ska, Warszawa 1994.
 10. Lancaster KJ., Consumer Demand. A New Approach, Colambia University Press, New York 1971.
 11. Lange O., Konkurencja ograniczona, Dzieła, t. 1 Kapitalizm, PWE, Warszawa 1973.
 12. Leibenstein H., Poza schematem homo oeconomicus. Nowe podstawy mikroekonomii, PWN, Warszawa 1988.
 13. Mynarski S., Badania rynkowe w warunkach konkurencji, Fogra, Kraków 1995.
 14. Pene J., Strategie zarządzania, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1994.
 15. Przybyłowski K., Hartley W., Kerin R.A., Rudelius W., Marketing, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1998.
 16. Samuels W.J., Postmodernism and Economics: A Middlebrow View, "Journal of Economic Methodology" 1996,vol. 3, nr 1.
 17. Samuelson P.A., Nordhaus W.D., Ekonomia, t. l,Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995.
 18. Sagan A., Badania marketingowe. Podstawowe kierunki, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 1998.
 19. Samli A.C., Bahn K.D., The Market Phenomenom: An Alternative Theory and Some Metatheoretical Research Considerations, "Journal of the Marketing Science" 1992, vol. 20, nr 2.
 20. Simon H., Zarządzanie cenami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996.
 21. Slywotzky A.J., Morrison D.J., Andelman B., Strefa zysku. Strategiczne modele działalności, PWE, Warszawa 2000.
 22. Varían H.R., Mikroekonomia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995.
 23. Współczesne tendencje w marketingu i ich konsekwencje dla dydaktyki, praca zbiorowa pod red. J. Altkorna, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 1998.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0013-3205
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu