BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wróbel-Rotter Renata (Akademia Ekonomiczna w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Giętkie formy funkcyjne w empirycznej analizie kosztu : podejście Diewerta i wnioskowanie bayesowskie
Źródło
Ekonomista, 2001, nr 5, s. 687-704, bibliogr. 48 poz.
Słowa kluczowe
Analiza kosztów, Wnioskowanie bayesowskie, Optymalizacja, Modele bayesowskie
Cost analysis, Bayesian inference, Optimalization, Bayesian models
Abstrakt
Giętkie formy funkcyjne są obecnie podstawową grupą funkcji stosowanych w empirycznej analizie kosztu. Dostarczają one aproksymacji drugiego rzędu dla dowolnych funkcji kosztu, nie zakładająca priori restrykcji dotyczących charakterystyk procesu produkcyjnego i dopuszczając ich zależność od zmiennych objaśniających modelu. Przedstawiamy tu podejście bayesowskie nie odwołujące się do asymptotycznych własności estymatorów. Ma to znaczenie w przypadku danych ekonomicznych o umiarkowanej liczebności. Wnioskowanie bayesowskie pozwala na uwzględnienie w procesie estymacji zarówno wstępnej wiedzy o charakterystykach procesu produkcji, jak i formalne potraktowanie niepewności związanej z wyborem modelu najlepiej opisującego obserwacje. Na gruncie byesowskim możliwe jest również formalne połączenie informacji o modelowanej technologii dostarczonych przez zbiór giętkich form funkcyjnych przez wykorzystanie tzw. bayesowskiego łączenia wiedzy. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Aigner D., Lovell C.A.K, Schmidt P., Formulation and Estimation of Stochastic Frontier Production Function Models, "Journal of Econometrics" 1997, vol. 6.
 2. Appelbaum E., On the Choice of Functional Forms, "International Economic Review" 1979, vol. 20.
 3. Barnett W.A., Definitions of Second Order Approximation and of Flexible Functional Form, "Economics Letters" 1983a, vol. 12.
 4. Barnett W.A., New Indices of Money Supply and the Flexible Laurent Demand System, "Journal of Business & Economics Statistics" 1983b, vol. 1.
 5. Barnett W.A., Geweke J., Wolfe ML Seminonparametric Bayesian Estimation of the Asymptotically Ideal Production Model, "Journal of Econometrics" 1991, vol. 49.
 6. Berndt E., The Practice of Econometrics. Classic and Contemporary, Addison-Wesley Massachusetts, 1991.
 7. Berndt E.R., Darrough M.R., Diewert W.E., Flexible Functional Forms and Expenditure Distributions: an Application to Canadian Consumer Demand Functions, "International Economic Review" 1977, vol. 18.
 8. Berndt E.R., Khaled M.S., Parametric Productivity Measurement and Choice Among Flexible Functional Forms, "Journal of Political Economy" 1979, vol. 87.
 9. Blackorby C, Russell R.R., Will the Real Elasticity of Substitution Please Stand up? (A Comparison of the AlleniVzawa and Moiishima Elasticities), "American Economic Review" 1989, vol. 79.
 10. Broeck van den, J., Koop G., Osiewalski J., Steel M.F.J., Stochastic Frontier Models: A Bayesian Perspective, "Journal of Econometrics" 1994, vol. 61.
 11. Browning M.J., Necessary and Sufficient Conditions for Conditional Cost Functions, "Econometrica" 1983, vol. 51.
 12. Caves D.W., Christensen L.R., Global Properties of Flexible Functional Forms, "American Economic Review" 1980, vol. 70.
 13. Christensen L.R., Jorgenson D.W., Lau L.J. Conjugate Duality and the Transcendental Logarithmic Production Function, "Econometrica" 1971, vol. 39.
 14. Christensen L.R., Jorgenson D.W., Lau L.J. Transcendental Logarithmic Production Frontiers, "Review of Economics and Statistics" 1973, vol. 55.
 15. Diewert W.E, The Duality Implications of a Concave Aggregator Function, "Economics Letters" 1983, vol. 11.
 16. Diewert W.E.,An Application of the Shephard DualityTheorem: a Generalized Leontief Production Function, "Journal of Political Economy" 1971, vol. 79.
 17. Diewert W.E., Functional Forms for Revenue and Factor Requirements Functions, "International Economic Review" 1974, vol. 15.
 18. Diewert W.E., Wales T.J, Flexible Functional Forms and Global Curvature Conditions, "Econometrica" 1987, vol. 55.
 19. Dudek H., O współczynnikach elastyczności substytucji nakładów, "Wiadomości Statystyczne" 1998, nr 1.
 20. Dudek H., Analiza porównawcza wybranych współczynników elastyczności substytucji, "Wiadomości Statystyczne" 1999, nr 1.
 21. Farrell M.J., The Measurement of Productive Efficiency, "Journal of the Royal Statistical Society" 1957, series A, vol. 120.
 22. Fernandez C., Osiewalski J., Steel M.F.J., On the Use of Panel Data in Stochastic Frontier Models with Improper Priors, "Journal of Econometrics" 1997, vol. 79.
 23. Gagne R., Ouellette P., On the Choice of Functional Forms: Summary of a Monte Carlo Experiment, "Journal of Business and Economic Statistics" 1998, vol. 16.
 24. Guilkey D.K., Lovell C.A.K., On the Flexibility of the Translog Approximation, "International Economic Review" 1983, vol. 21.
 25. Guilkey D.K., Lovell C.A.K., Sickles R.C.,,4 Comparison of the Three Flexible Functional Forms, "International Economic Review" 1983, vol. 24.
 26. Jeffreys H. Theory of Probability, Oxford University Press, London 1961.
 27. Kass R.F, Raftery A.E., Bayes Factors, "Journal of the American Statistical Association" 1995, vol. 90.
 28. Koop G., Osiewalski J., Steel M.F.J., Bayesian Efficiency Analysis with a Flexible form: The AIM Cost Function, "Journal of Business & Economics Statistics" 1994, vol. 12.
 29. Koop G., Osiewalski J., Steel M.F.J., Bayesian Efficiency Analysis Through Individual Effects: Hospital Cost Frontiers, "Journal of Econometrics " 1997, vol. 76.
 30. Kumbhakar S., C.,A Multiproduct Symmetric Generalized McFadden Cost Function, "Journal of Productivity Analysis" 1994, vol. 5.
 31. Magnus J.R., Substitution between Energy and Non-energy Inputs in the Netherlands 1950-1976, "International Economic Review" 1979, vol. 20.
 32. Marzec J., Osiewalski J., Bayesian Inference on Technology and Cost Efficiency of Bank Branches, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2001, maszynopis.
 33. Meeusen W., van den Broeck J., Efficiency Estimation from Cobb-Douglas Production Functions with Composed Error, "International Economic Review" 1977, vol. 8.
 34. Morrison C, "Quasi-fixed Inputs in U.S. and Japanese Manufacturing: A Generalised Leontief Restricted Cost Function Approach, "The Review of Economics and Statistics" 1988, vol. 29.
 35. O'Hagan A., Bayesian Inference, Edward Arnold, London 1994.
 36. Osiewalski J., Bayesowska estymacja i predykcja dla jednorównaniowych modeli ekonometrycznych, Akademia Ekonomiczna w Krakowie ("Monografie", nr 100), Kraków 1991.
 37. Osiewalski J., Pipień M., Bayesowskie testowanie modeli GARCH i IG ARCH, "Przegląd Statystyczny" 1999, t.46.
 38. Osiewalski J., Steel M.F.J., Una perspectiva bayesiana en selección de modelos, "Cuadernos Económicos" 1993,55/3.
 39. Rossi P.E., Comparison of Alternative Functional Forms in Production, "Journal of Econometrics" 1985, vol. 30.
 40. Salvanes K.G., Tj0tta S.,A Note on the Importance of Testing for Regularities for Estimated Flexible Functional Foims" "Journal of Productivity Analysis" 1998, vol. 9.
 41. Schankerman M., Nadiri M.l.,A Test of Static Equilibrium Models and Rates of Return to Quasi-fixed Factors, with an Application to the Bell System, "Journal of Econometrics" 1986, vol. 33.
 42. Shephard R.W., Cost and Production Function, Princeton University Press, Princeton N.J. 1953.
 43. Uzawa H., Production Functions with Constant Elasticities of Substitution, "The Review of Economics and Statistics" 1962, vol. 29.
 44. Varían A.H., Microeconomics Analysis, W.W Norton, New York 1992.
 45. Wales T.J, Woodland A.D., Estimation of the Allocation of Time for Work, Leisure and Housework, "Econometrica" 1977, vol. 45.
 46. Wales T.J., On the Flexibility of Flexible Functional Foims, "Journal of Econometrics" 1977, vol. 5.
 47. Wróbel-Rotter R., Osiewalski J., Bayesowski model efektów losowych w analizie efektywności kosztowej (na przykładzie elektrowni i elektrociepłowni polskich), "Przegląd Statystyczny" 2001 (w druku).
 48. Zellner A., An Introduction to Bayesian Inference in Econometrics, J. Wiley, New York 1971.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0013-3205
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu