BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Warzecha Katarzyna (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Podmioty z udziałem kapitału zagranicznego w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem mikro i małych przedsiębiorstw w województwie śląskim w latach 2003-2009
Entities With Foreign Capital Shares in Poland With Particular Emphasis on Micro and Small Enterprises on the Silesia Region in 2003-2009.
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 81, s. 166-178, tab.,rys.
Tytuł własny numeru
Strategie zarządzania mikro, małymi i średnimi przedsiebiorstwami - mikrofirma 2012
Słowa kluczowe
Kapitał zagraniczny, Mikroprzedsiębiorstwo, Podmioty gospodarcze
Foreign capital, Micro-enterprise, Business entity
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
Przedmiotem niniejszych badań jest analiza podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego oraz ich struktur w podziale terytorialnym na poziomie województw Polski ze szczególnym uwzględnieniem badanych podmiotów w województwie śląskim w latach 2003-2009. Badane podmioty podzielone są z punktu widzenia klasy wielkości podmiotu na cztery grupy: mikroprzedsiębiorstwa (liczba pracujących do 9 osób), małe przedsiębiorstwa (liczba pracujących od 10 do 49 osób),średnie przedsiębiorstwa (liczba pracujących od 50 do 249 osób) i duże przedsiębiorstwa (liczba pracujących powyżej 249 osób). Podstawowym źródłem danych statystycznych o badanych podmiotach są roczne sprawozdania KZ (kapitał zagraniczny)1 sporządzane przez wszystkie jednostki z kapitałem zagranicznym 2,które prowadzą działalność gospodarczą na terytorium Polski. (fragment tekstu)

The main goal of this article is to analyze the entities with foreign capital shares of and their structures in the territorial division of Polish provinces with particular emphasis on enterprises with- in Silesia Region. Operators are divided in terms of body size class into four groups of enterprises: micro-entities with up to 9 employees, small entities with 10 to 49 employees, medium entities with 50 to 249 employees and large entities with more than 249 employees. Statistical data come mainly from publications of GUS, Economic activity of entities with foreign capital. The research was con- ducted in 2003-2009.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Dane pochodzą z publikacji GUS: Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w 2009 roku ,www.stat.gov.pl
  2. K. Kukuła,Przegląd wybranych miar zgodności struktur , "Przegląd Statystyczny" 1986, nr 4, s. 385-401; K. Kukuła,Statystyczne metody analizy struktur ekonomicznych, Wydawnictwo Edukacyjne, Kraków 1996, s. 38-43
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu