BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Radlińska Kamila (Politechnika Koszalińska)
Tytuł
Przedsiębiorczość bezrobotnych w województwie zachodniopomorskim
Unemployment's Entrepreneurship of the Zachodniopomorskie Voivodship
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 97, s. 143-154, bibliogr. 5 poz., rys., tab.
Tytuł własny numeru
Przedsiębiorczość szansą rozwoju regionu. T. 1, Polityka wsparcia i kreowania przedsiębiorczości
Słowa kluczowe
Bezrobocie, Przedsiębiorczość
Unemployment, Entrepreneurship
Uwagi
summ.
Abstrakt
Województwo zachodniopomorskie nadal charakteryzuje się stosunkowo wysoką stopą bezrobocia. W latach 2004-2011 różnica w stosunku do średniej krajowej uległa jedynie niewielkiemu zmniejszeniu. Analizując wojewódzki rynek pracy na tle rynku krajowego, można zauważyć tendencję do obniżania się stopy bezrobocia oraz zmniejszenie różnicy między krajową a wojewódzką stopą bezrobocia, znaczną wrażliwość wojewódzkiego rynku pracy na koniunkturę gospodarczą kraju, duże i utrzymujące się zróżnicowanie przestrzenne stopy bezrobocia w województwie zachodniopomorskim, oddziaływanie miejskich rynków pracy na przyległe tereny, pojawienie się na tych rynkach zjawiska migracji ludności. Tak sformułowane prawidłowości były podstawą analizy odpływu bezrobotnych z wojewódzkiego rynku pracy. W przyszłości mogą być one cennym źródłem informacji o tworzeniu możliwych do wykorzystania narzędzi instytucjonalnych na wojewódzkim rynku pracy. Analizując odpływy bezrobotnych w 2011 roku, można zauważyć, że najliczniejszą grupę wyłączanych z ewidencji bezrobotnych tworzyły osoby, które podjęły pracę zarobkową, co należy ocenić pozytywnie.(fragment tekstu)

In the article entrepreneurship of the unemployed of the Zachodniopomorskie voivodship in 2011 is presented. The entrepreneurship of the unemployed was shown based on their exclusions from the register of employment offices. In the article for the evaluation of nationwide conditioning of the entrepreneurship they used the traditional analysis of changes on the labour market. For that purpose details about the domestic and provincial unemployment rate were used 2004-2011 which came from resources of the Central Statistical Office. Analysis of changes on the labour market was concentrated on changes in levels of unemployment rates. Apart from the traditional analysis of changes of level of the unemployment rate analysis of the labour market was conducted with flows of unemployed persons. For that purpose monthly I-XII 2011 was used about the number of exclusions from the register of the unemployed for the Zachodniopomorskie voivodship and 21 districts of the province. Disclosed data came from the source of Voivodship Labour Office in Szczecin. Analysis of the labour market of the Zachodniopomorskie voivodship, it pointed at favourable nationwide conditioning of the labour market as well as pointed at positive changes on the side of tools which at present Labour Market Institutions have.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Banerski G., Gryzik A., Matusiak K.B., Mażewska M., Stawasz E., Przedsiębiorczość akademicka. Raport z badania, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2009.
  2. Matusiak K.B., Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2008.
  3. Penc J., Leksykon biznesu, Biblioteka Biznesmena, Wydawnictwo Placet 1997.
  4. Radziwiłł A., Zróżnicowanie regionalne bezrobocia w Polsce. Przyczyny zrównoważonego rozwoju, Studia i Analizy, Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych, Warszawa 1999.
  5. Strahl D., Metody oceny rozwoju regionalnego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2006.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu