BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Barembruch Adam (Uniwersytet Gdański)
Tytuł
Edukacja i wiedza finansowa a zarządzanie finansami osobistymi
Education And Financial Knowledge In Relations To Personal Financial Management
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 96, s. 127-140, tab., rys.
Tytuł własny numeru
Usługi w Polsce 2012: usługi publiczne - usługi komercyjne
Słowa kluczowe
Edukacja, Zarządzanie finansami
Education, Financial management
Uwagi
summ.
Abstrakt
W ostatniej dekadzie nastąpił bardzo szybki rozwój rynku usług finansowych. Niestety, edukacja finansowa w większości krajów nie nadążała za zmianami finansowej rzeczywistości. Łatwość i szybkość, z jaką kryzys na rynku kredytów hipotecznych w USA rozprzestrzenił się na inne kraje, należy tłumaczyć nie tylko globalnym charakterem rynków finansowych, ale również brakiem podstawowej wiedzy konsumentów na temat racjonalnego gospodarowania własnymi finansami. Łatwość, z jaką ludzie popełniali błędy w zarządzaniu finansami osobistymi oraz odczuwalne przez konsumentów skutki kryzysu finansowego skłaniają do podjęcia głębszej dyskusji na temat potrzeb społeczeństwa związanych z edukacją finansową. Świadomość niedostatku edukacji finansowej mają obecnie rządy większości krajów, w tym urzędnicy Komisji Europejskiej i OECD.(fragment tekstu)

The article is devoted to the role of education and knowledge in personal finance management. Irrational personal finance management, resulting from limited knowledge and low financial literacy, entails negative effects for consumers and the society, as well as for the economy. It can lead to excessive debt, financial exclusion, consumer bank-ruptcy, or, in extreme cases, even to social exclusion. The article also presents selected initiatives connected with financial education in Poland and problems related to the measurement of their effectiveness.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. A. Atkinson, F. Messy, Measuring Financial Literacy: Results of the OECD / Inter-national Network on Financial Education (INFE) Pilot Study, OECD Working Papers on Finance, Insurance and Private Pensions No. 15, OECD Publishing, 2012.
 2. www.microfinanceopportunities.org, za: M. Iwanicz-Drozdowska, A. Matuszyk, A. Nowak, R. Kitala, Produkty finansowe i edukacja finansowa w Polsce na tle wybranych krajów wysoko rozwiniętych, raport z badań, Warszawa 2009, s. 9.
 3. Financial education and better acccess to adequate financial serwices, Report, EU Pro-ject FES, Vuenna 2007, s. 3
 4. The importance of financial education, Policy Brief, lipiec 2006, OECD.
 5. Kompetencje życiowe - umiejętności (zdolności) umożliwiające człowiekowi pozytywne zachowania przystosowawcze, dzięki którym skutecznie radzi sobie z zadaniami (wymaganiami) i wyzwaniami codziennego życia; por. Life skills education in schools (WHO/MNH/PSF/93.A Rev. 1); WHO, Genewa 1993.
 6. A. Barembruch, Zarządzanie finansami osobistymi - teoria i praktyka, w: Zarządza-nie finansami. Upowszechnianie i transfer wyników badań, red. D. Zarzecki, Zeszyty Naukowe nr 689, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia" nr 50, s. 241 i nast.
 7. Komunikat Komisji Europejskiej w sprawie edukacji finansowej (COM(2007) 0808), 18.12.2007.
 8. The Jumpstart Coalition for Personal Financial Literacy, Making the case for financial literacy, 2007.
 9. J. Łańcucki, Rola edukacji w rozwoju rynku ubezpieczeniowego, "Prawo Asekuracyjne" 4 (61) 2009.
 10. M-learning czyli (r)ewolucja w nauczaniu, red. L. Hojnacki, Moj@ Edukacja", Warszawa, lipiec 2011.
 11. W. Kołodziejczyk, M. Polak, Jak będzie się zmieniać edukacja. Wyzwania dla polskiej szkoły i ucznia, Instytut Obywatelski, Warszawa 2011.
 12. M-learning czyli (r)ewolucja w nauczaniu, red. L. Hojnacki, Moj@ Edukacja", Warszawa, lipiec 2011; W. Kołodziejczyk, M. Polak, Jak będzie się zmieniać edukacja. Wyzwania dla polskiej szkoły i ucznia, Instytut Obywatelski, Warszawa 2011.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu