BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Klimczak Mikołaj
Tytuł
Regulacja pionowej integracji przedsiębiorstw - pomiędzy teorią ekonomii a praktyką prawa
Regulation of Vertical Integration of Enterprises - between Economic Theory and the Practice of Law
Źródło
Ekonomia i Prawo, 2012, t. 8, nr 1, s. 107-118, bibliogr. 26 poz.
Tytuł własny numeru
Procesy integracyjne i dezintegracyjne we współczesnej gospodarce. Cz. 2, Integracja i dezintegracja instytucjonalna
Słowa kluczowe
Integracja przedsiębiorstw, Teoria ekonomii, Prawo, Ochrona konkurencji
Integration of enterprises, Economic theory, Law, Competition protection
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Współpraca przedsiębiorstw znajdujących się w łańcuchu produkcji jest jednym z rzadziej dyskutowanych w ekonomii zagadnień, zarówno teoretycznie, jak i praktycznie. Pionowa integracja przedsiębiorstw może przyjmować dwie formy: łączenia się przedsiębiorstw (vertical mergers) i ograniczeń umownych (vertical restraints), które stosowane są w różnych sytuacjach w celu redukcji kosztów transakcyjnych, zapewnienia stabilności dostaw i ogólnej koordynacji działań. Oba te aspekty integracji prowadzą do określonych efektów wewnętrznych i zewnętrznych, które mogą mieć różnoraki, zarówno pozytywny, jak i negatywny, wpływ na konkurencję, rynki i gospodarkę jako całość. Stąd wynikają różnice w postrzeganiu i ocenianiu zjawisk związanych z integracją pionową przedsiębiorstw pomiędzy naukowcami, jak również regulatorami. Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie aktualnego dorobku teoretycznej analizy regulacji pionowej integracji przedsiębiorstw i odniesienie go do aktualnie obowiązujących na świecie rozwiązań prawnych, które wywodzą się z prawa amerykańskiego. Autor stawia hipotezę, że procesy integracyjne, ze względu na swój wielowymiarowy charakter i potencjalnie przeciwstawne efekty, muszą być rozpatrywane indywidualnie, ale jednocześnie można wskazać pewną grupę determinant, które pomóc mogą w ocenie tych procesów z punktu widzenia konkurencji i dobrobytu. (abstrakt oryginalny)

Cooperation of companies in the production chain is one of the less frequently discussed issues in economics, both theoretically and practically. Vertical integration of enterprises can take two forms: vertical mergers and vertical restraints, which are used in different situations in order to reduce transaction costs, ensure stability of supply and overall coordination. Both of these aspects of integration lead to certain internal and external effects which may have either a positive or negative influence on competition, markets and the economy as a whole. Hence, the are differences among researchers as well as regulators in the perception and evaluation of the phenomena associated with vertical integration of enterprises. The aim of this article is to present the current output of the theoretical analysis of regulation of vertical integration of enterprises and a reference of the output to the world's current legal solutions that are derived from the U.S. laws. The author hypothesizes that, owing to the multidimensional nature and potentially opposite effects of the processes of integration, they must be considered individually, but a certain group of determinants that can help in the evaluation of these processes in terms of competition and welfare may be indicated. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Addyston Pipe & Steel Co. v. United States (175 U.S. 211 1899). Albrecht v. Herald Co. (390 U.S. 145 1968).
 2. Black O., Conceptual Foundations of Antitrust, Cambridge University Press, Cambridge 2010.
 3. Bork R. H., The Antitrust Paradox: A Policy At War With Itself, Free Press, New York 1993. Brown Shoe Co, Inc. v. United States (370 U.S. 294 1962).
 4. Celler-KefauverAct. 15 U.S.C. § 18, 1914.
 5. Clayton Act. 15 U.S.C. §§ 12-27, 29 U.S.C. §§ 52-53, 1914.
 6. Coase R., [w:] "The Nature of the Firm" 1937, vol. 4, no. 16, s. 386-405.
 7. Cohen W. E., Per Se Illegality and Truncated Rule of Reason: The Search For a Foreshortened Antitrust Analysis, "Federal Trade Commission" 1997, http://www.ftc.gov/opp/joint-vent/persepap.shtm.
 8. Continental T.V., Inc. v. GTE Sylvania, Inc. (433 U.S. 36 1977).
 9. Dr. Miles Medical Co. v. John D. Park and Sons (220 U.S. 373 1911).
 10. Ford Motor Co. v. United States (405 U.S. 562 1972).
 11. Ghosh S., Vertical Restraints, Competition and the Rule of Reason, [w:] Antitrust Law and Economics, ed. K. N. Hylton, Edward Elgar, Northampton, Mass. 2010.
 12. Harrison J. L., The Law of Group Boycotts and Related Economic Considerations, [w:] Antitrust Law and Economics, ed. K. N. Hylton, Edward Elgar, Northampton, Mass. 2010.
 13. Hovenkamp H., The Reckoning of Post-Chicago Antitrust, [w:] Post-Chicago Developments in Antitrust Law, ed. A. Cucinotta, R. Pardolesi, and R. Van den Bergh, Edward Elgar, Cheltenham, UK, Northampton, MA, USA 2002.
 14. Hylton K. N., Antitrust Law. Economic Theory and Common Law Evolution, Cambridge University Press, Cambridge (UK), New York 2003.
 15. Leegin Creative Leather Products, Inc. v. PSKS, Inc. (551 U.S. 877 2007).
 16. Motta M., Competition policy, Cambridge University Press, Cambridge-New York 2004.
 17. Napier N. K., Mergers and Acquisitions, Human Resource Issues and Outcomes:A Review and Suggested Typology, "Journal of Management Studies" 1989, vol. 26, no. 3, s. 271-289.
 18. Posner R., The Economics of Justice, Harvard University Press, Cambridge Mass. 1983.
 19. Salinger M. A., Vertical Mergers and Market Foreclosure, "The Quarterly Journal of Economics" 1988, vol. 103, no. 2, s. 345-356.
 20. Sherman Act 15 U.S.C. §§ 1-7, 1890.
 21. Standard Oil Co. of New Jersey v. United States (221 U.S. 1 1911).
 22. State Oil Co. v. Khan et al. (522 U.S. 3 1997).
 23. United States v. Arnold, Schwinn & Co. (388 U.S. 365 1967).
 24. United States v. Colgate Co. (250 U.S. 300 1919).
 25. United States v. Paramount Pictures, Inc. (334 U.S. 131 1948).
 26. United States v. Yellow Cab Co. (332 U.S. 218 1947).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-2255
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu