BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ziemba Marika (Uniwersytet Łódzki), Świeszczak Krzysztof (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Innowacyjność polskiej gospodarki - ocena skuteczności polityki innowacyjnej
Innovation of the Polish Economy - Assessment of the Effectiveness of Support
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 97, s. 269-281, bibliogr. 26 poz., rys., tab.
Tytuł własny numeru
Przedsiębiorczość szansą rozwoju regionu. T. 1, Polityka wsparcia i kreowania przedsiębiorczości
Słowa kluczowe
Innowacyjność gospodarki, Polityka innowacyjna państwa
Innovation economy, State innovation policy
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest wskazanie roli polityki innowacyjnej we wspieraniu innowacyjnych przedsięwzięć oraz ocena skuteczności podejmowanych działań.(...) Polska należy do grupy najmniej innowacyjnych krajów w Europie. Na taki stan złożyło się kilka czynników, między innymi strategia rozwoju kraju w przeszłości, powolne procesy dostosowawcze w sferze nauki, niski priorytet podejmowania działań innowacyjnych przez polski rząd, absorbowanie przez przedsiębiorstwa gotowych rozwiązań w miejsce działalności badawczo-rozwojowej, zacofanie kraju pod względem gospodarczym i innowacyjnym w stosunku do innych państw. Obecny kształt polityki innowacyjnej Polski należy uznać za niesatysfakcjonujący - podejmowane działania są niewystarczające, tempo przemian zbyt wolne, a instrumenty wspierania innowacyjności nie zawsze dobrane do potrzeb podmiotów.

The aim of the innovation policy is to promote innovation, which enhances competitiveness of the economy and increases the standard of living. Poland is among the EU's least innovative countries. One reason for this is a significant difference in the level of advancement of innovative activities in the EU and the mismatch between policy instruments and the needs of the economy. The purpose of the publication is to assess the effectiveness of innovation policy in Poland and to analyse the key factors which influence on the effectiveness of actions taken.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bukowski M., Szpor A., Śniegocki A., Potencjał i bariery polskiej innowacyjności, Instytut Badań Strukturalnych, Warszawa 2012.
 2. Caracostas P., Muldaur U., Society. The Endlessfrontier, w: M. Dworczyk, R. Szlasa, Zarządzanie innowacjami. Wpływ innowacji na wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2001.
 3. Ciok S., Polityka rządu wobec wspierania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej, w: Endo- i egzogeniczne determinanty obszarów wzrostu i stagnacji w województwie dolnośląskim w kontekście Dolnośląskiej strategii innowacji, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Wrocław 2009.
 4. Ciok S., Dobrowolska-Kaniewska H., Polityka innowacyjna państwa a regionalny potencjał innowacyjny. Przykład Dolnego Śląska, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2009.
 5. Dobrowolska-Kaniewska H., Endo- i egzogeniczne determinanty obszarów wzrostu i stagnacji w województwie dolnośląskim w kontekście Dolnośląskiej strategii innowacji, Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej, Wrocław 2009.
 6. Gust-Bardon N.I., Polityka innowacyjna w Polsce, "Acta Universitatis Nicolai Copernici" nr 403, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2011.
 7. Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć, red. K.B. Matusiak, PARP, Warszawa 2005.
 8. Innovation Union Scoreboard 2011. The Innovation Union's Performance Scoreboard for Research and Innovation, Pro Inno Europe, Brussels 2012.
 9. Janasz W., Kozioł K., Determinanty działalności innowacyjnej przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2007.
 10. Jastrzębska W., Pobudzanie aktywności innowacyjnej małych i średnich przedsiębiorstw w teorii regionalnych systemów innowacji i polityce innowacyjnej Unii Europejskiej, w: Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Kapitał ludzki i intelektualny, Katedra Teorii Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Wydziału Ekonomii nr 7, Rzeszów 2005.
 11. Jasiński A.H., Postęp techniczny w okresie transformacji. Polskie doświadczenia i perspektywy, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2003.
 12. Jasiński A.H., Przedsiębiorstwo innowacyjne na rynku, KiW, Warszawa 1992.
 13. Jurkowska B., Analiza poziomu innowacyjności polskiej gospodarki w polityka innowacyjna państwa, w: Studia lubuskie, t. 5, Prawo, administracja, ekonomia, regionalistyka, red. K. Marszałek, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie, Sulechów 2009.
 14. Kierunki inwestowania w nowoczesne technologie w przedsiębiorstwach MSP, PARP, Warszawa 2007.
 15. Kornecki J., Sektor MSP jako adresat polityki innowacyjnej i polityki przedsiębiorczości w Polsce - ocena potencjału rozwojowego oraz głównych determinant ich rozwoju, w: Przedsiębiorczość i innowacyjność w Polsce w kontekście europejskim - ocena dystansu, Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości, Łódź 2008.
 16. Kozioł K., Determinanty procesów innowacyjnych w polskich przedsiębiorstwach przemysłowych na tle doświadczeń krajów Unii Europejskiej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2006.
 17. Kozioł K., Modele polityki innowacyjnej w Unii Europejskiej, w: Innowacje w działalności przedsiębiorstw w integracji z Unią Europejską, red. W. Janasz, Warszawa 2005.
 18. Kozłowski J., Polityka naukowa państw OECD, "Sprawy Nauki" nr 4, Wydawnictwo ALEMA Jerzy Świątek, Warszawa 1996.
 19. Kwieciński L., Unia Europejska. Polska. Dolny Śląsk - w kierunku innowacyjnej gospodarki, w: Innowacyjny jednolity rynek wyzwania dla wymiaru gospodarczego Unii Europejskiej, Warszawa 2007.
 20. Nauka i technika w Polsce w 2009, GUS, Warszawa 2011.
 21. Niedzielski P., Markiewicz J., Rychlik K., Rzewuski T., Innowacyjność w działalności przedsiębiorstw. Kompendium wiedzy, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2007.
 22. Niedzielski P., Polityka innowacyjna w transporcie, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2003.
 23. Piątkowski Z., Sankowski M., Procesy innowacyjne i polityka naukowo-techniczna państwa, Oficyna Wydawnicza Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie, Warszawa 2001.
 24. Strategia rozwoju kraju 2020, MRR, Warszawa 2011.
 25. Szulc T., Innowacyjność polskiej gospodarki, Politechnika Wrocławska, Wrocław 2001.
 26. Wach K., Wokół pojęcia europeizacja, Munich Personal RePEc Archive, Kraków 2010.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu