BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Chmielewski Mariusz (Uniwersytet Gdański)
Tytuł
Perspektywy wykorzystania elektrowni wiatrowych jako odnawialnego źródła energii w Polsce
Prospects for Wind Power as a Renewable Energy Source in Poland
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 97, s. 297-311, bibliogr. 7 poz., rys., tab.
Tytuł własny numeru
Przedsiębiorczość szansą rozwoju regionu. T. 1, Polityka wsparcia i kreowania przedsiębiorczości
Słowa kluczowe
Elektrownie wiatrowe, Energia odnawialna
Windfarms, Renewable energy
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest prezentacja energetyki wiatrowej jako jednego ze źródeł odnawialnych energii (OZE) oraz analiza determinant jego rozwoju w Polsce. Energetyka wiatrowa daje ogromne szanse poprawy aktualnego stanu polskiej energetyki, której system energetyczny w ponad 90% jest oparty na węglu (kamiennym i brunatnym).(fragment tekstu)

This article shows the wind as the one of the types of renewable energy sources. The aim of this paper was to analyze the prospects of using this kind of power plants in Poland. The analysis shows that wind farms in Poland provide the possibility of increasing the share of renewable sources in electricity production. This is due to both the terrain and the existing legal regulations in Poland. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Dyrektywa 2009/28/WE z 23.04.2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych, Dz. Urz. UE L 140 z 5.06.2009.
  2. http://pswm-wielkopolska.com.pl/energia.php, dostęp 20.10.2011.
  3. Michałowska-Knap K., Wiśniewski G., Stan obecny i potencjał energetyki odnawialnej w Polsce.
  4. Prognoza rozwoju rynku odnawialnej energetyki elektrycznej do 2020 r., z uwzględnieniem perspektywy 2030 r., FNEZ.
  5. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14.08.2008 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej, zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii oraz obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym) źródle energii, DzU 2008, nr 156, poz. 969.
  6. United Nations University, www.ourworld.unu.edu, dostęp 29.10.2011.
  7. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, DzU 1997, nr 54, poz. 348; DzU 2003, nr 153, poz. 1504, DzU 2006, nr 89, poz. 625.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu