BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Deluga Włodzimierz (Politechnika Koszalińska)
Tytuł
Marketing terytorialny jako sposób osiągnięcia przewagi konkurencyjnej przez jednostki osadnicze
Teritorial Marketing as a Way of Obtaining a Competitive Advantage of Settlement Units
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 97, s. 325-341, bibliogr. 12 poz.
Tytuł własny numeru
Przedsiębiorczość szansą rozwoju regionu. T. 1, Polityka wsparcia i kreowania przedsiębiorczości
Słowa kluczowe
Marketing terytorialny, Przewaga konkurencyjna
Territorial marketing, Competitive advantage
Uwagi
summ.
Abstrakt
Marketing terytorialny (marketing miejsca) to jeden z najszybciej rozwijających się w ostatnim okresie obszarów teorii i praktyki marketingowej. Obserwuje się duży wzrost aktywności władz lokalnych i samorządów w zakresie marketingu miejsca. Wiele gmin, miast i województw podejmuje intensywne działania na rzecz budowania strategii marki. Dla ich ukonkretnienia wykorzystuje się benchmerking jako metodę mierzenia i porównywania organizacji z liderami odnoszącymi sukces w działalności gospodarczej, umacnianiu wizerunku i prezentowaniu wartości jednostki osadniczej. Celem artykułu jest ukazanie wpływu marketingu terytorialnego na możliwości zaspokajania potrzeb grup docelowych oraz skuteczności wypełniania zadań samorządowych.(fragment tekstu)

Territorial marketing and use of marketing practices in municipalities Będzino, Mielno and Sianów have been presented. The experience of the city of Koszalin indicated the importance of shaping and developing the city, raising the brand's image and reputation. Opportunity for the development of communities can be benchmarking. This method has been presented in part four of this article.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Kowalik I., Sikora T., Marketing produktów regionalnych, "Marketing i Rynek" 2007, nr 9.
 2. Marketing terytorialny. Strategiczne wyzwania dla miast i regionów, red. T. Domański, Centrum Badań i Studiów Francuskich, Instytut Studiów Międzynarodowych, Uniwersytet Łódzki, Łódź 1997.
 3. Marketing w rozwoju regionu, red. J. Karwowski, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2002.
 4. Marketing w zarysie, red. W. Deluga, Wydawnictwo Politechniki Koszalińskiej, Koszalin 2004.
 5. Marketing, doświadczenia i trendy, red. J. Adamczak, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2007.
 6. Poreda R., Marketing w praktyce. Marketing niezwykłych miejsc, "Marketing w Praktyce" 2011, nr 8.
 7. Strategia rozwoju gminy Sianów do roku 2015, Sianów.
 8. Strategie marketingowe podmiotów w regionie, red. J. Karwowski, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2006.
 9. Szromnik A., Marketing terytorialny - geneza, rynki docelowe i podmioty oddziaływania, w: Marketing terytorialny. Strategiczne wyzwania dla miast i regionów, red. T. Domański, Centrum Badań i Studiów Francuskich, Instytut Studiów Międzynarodowych, Uniwersytet Łódzki, Łódź 1997.
 10. Szromnik A., Marketing terytorialny. Miasto i region rynku, Oficyna a Wolters Kluwers Business, Kraków 2008.
 11. Szromnik F.A., Marketing miast i regionów (marketing terytorialny) - geneza, cechy i cele, w: Marketing w rozwoju regionu, red. J. Karwowski, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2002.
 12. Węgrzyn A., Benchmarking. Nowoczesna metoda doskonalenia przedsiębiorstwa, Antykwa, Kluczbork-Wrocław 2000.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu