BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kuźniar Wiesława (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa)
Tytuł
Wybrane aspekty rozwoju produktów markowych w turystyce wiejskiej
Chosen Aspects of the Development of Branded Products in Rural Tourism
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, 2012, nr 23, s. 173-185, tab.
Słowa kluczowe
Turystyka wiejska, Produkt
Rural tourism, Product
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule zaprezentowano wybrane aspekty kształtowania oraz rozwoju produktów markowych w turystyce wiejskiej. Rozważania teoretyczne wzbogacono praktycznymi rozwiązaniami w zakresie rozwoju markowego produktu turystyki wiejskiej. W oparciu o badania przeprowadzone w 30 gminach województwa podkarpackiego można stwierdzić, że mimo wykształconych struktur organizacyjnych w praktyce proces rozwoju markowych produktów turystycznych na podkarpackiej wsi jest w początkowej fazie rozwoju. Poważną przeszkodą w tym zakresie są słabo wykształcone relacje partnerskie pomiędzy podmiotami zaangażowanymi w rozwój turystyki wiejskiej.(abstrakt oryginalny)

The article presents chosen aspects and phases of creating branded products in rural tourism. Theoretical discussions were enriched with practical solutions regarding the development of branded product of rural tourism. Based on research conducted in 30 communes of Podkarpackie voivodeship, it can be ascertained that despite the developed of organisational structures, in practice the process of development of branded tourist products in Podkarpackie region countryside remains at its initial stage of development. Poor partner relationships between entities involved in development of rural tourism remain a considerable barrier in this sphere.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. L. Strzembicki, Determinanty procesu komercjalizacji produktu turystyki wiejskiej, w: Turystyka wiejska na drodze do komercjalizacji, red. C. Jastrzębski, Wyd. Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa, Kielce 2011, s. 30.
 2. J. Kall, Jak zbudować silną markę od podstaw, Wyd. Helion, Gliwice 2006, s. 13-14.
 3. A. Moroz, Jak się tworzy marki? Praktyczne wskazówki dotyczące procesu kreacji marki,"Przegląd Organizacji" 2008, nr 3, s. 35-38.
 4. V.T.C. Middleton, Marketing w turystyce, Polska Agencja Promocji Turystyki, Warszawa 1996, s. 89.
 5. Turystyka, red. W. Kurek, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 27.
 6. V.A. Zeithaml, L.L. Berry, A. Parasurman, The Nature and Determinants of Customer Expectations of Service, "Journal of the Academy of Marketing Science", Winter 1993, s. 3.
 7. Plan ogólny rozwoju turystyki na terenach wiejskich i zalesionych, Tourism Development International, Warszawa 1997.
 8. I. Szewczyk, R. Szewczyk, Szlaki turystyczne, Wyd. Carta Blanka, Warszawa 2009, s. 5.
 9. J. Sitnicki, Turystyka kulinarna - czy zawita do Polski?, "Rynek Turystyczny", 2007, nr 3, s. 26-27.
 10. M. Woźniczko, D. Orłowski, Szlaki kulinarne komponentem wiejskiego produktu turystycznego, w: Turystyka wiejska na drodze do komercjalizacji, red. C. Jastrzębski, Wyd. Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa, Kielce 2011, s. 107-108.
 11. A. Kowalczyk, Szlaki wina - nowa forma aktywizacji turystycznej obszarów wiejskich, "Prace i Studia Geograficzne", Wyd. Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2003, tom 32, s. 72.
 12. W. Kuźniar, Enotourism as form of activating rural areas (on the basis of the province of podkarpackie), w: Hradec Economic Days 2011. Economic Development and Management of Regions, University of Hradec Králové, Gaudeamus, Hradec Králové 2011, s. 176.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1509-0507
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu