BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kunasz Marek
Tytuł
Pomysł biznesowy studentów i bariery wiedzy w jego wdrażaniu
Źródło
e-mentor, 2013, nr 5, s. 16-23, tab., bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe
Podmioty gospodarcze, Przedsiębiorczość, Bariery rozwojowe
Business entity, Entrepreneurship, Development barriers
Uwagi
streszcz.
Abstrakt
Jednym z kluczowych czynników sukcesu nowo tworzonych podmiotów gospodarczych jest oparcie działalności na dobrym pomyśle biznesowym. Okres studiów jest odpowiednim czasem na kreowanie takich pomysłów. Obok stymulacji pomysłowości biznesowej uczelnie wyższe mogą dostarczać studentom niezbędnej wiedzy, pozwalającej na przełamanie barier we wdrażaniu własnych pomysłów biznesowych. Biorąc to pod uwagę, przeprowadzono analizę takich barier oraz roli uczelni w kreowaniu pomysłu biznesowego. Praca ma charakter teoretyczno-empiryczny. Wykorzystano w niej materiał teoretyczny zawarty w literaturze dotyczącej poruszanej problematyki. Podstawowym źródłem danych empirycznych były badania przedsiębiorczości studentów studiów stacjonarnych SES (Student's Entrepreneurship Survey) realizowane od 2003 roku na Uniwersytecie Szczecińskim.(abstrakt oryginalny)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bacławski M., Studium przedsiębiorczości w Polsce w roku 2004, Raport GEM, Fundacja Edukacyjna Bachalski, Poznań 2005, s. 40.
 2. Banasiak R., Bariery przedsiębiorczości jako hamulce rozwoju i wzrostu przedsiębiorstw, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu" 2011, nr 210, s. 11-17.
 3. Bojewska B., Ograniczenia i działania wspomagające rozwój przedsiębiorczości MSP, "Handel Wewnętrzny" 2002, nr 4-5.
 4. Cieślik J., Kształcenie w zakresie przedsiębiorczości na poziomie akademickim, [w:] P. Wachowiak, M. Dąbrowski, B. Majewski (red.), Kształtowanie postaw przedsiębiorczych a edukacja ekonomiczna, FPAKE, Warszawa 2007, s. 71-80.
 5. Gaweł A., Bariery rozwoju przedsiębiorczości w Polsce, "Przegląd Organizacji" 2005, nr 5, s. 137-139.
 6. Gaweł A., Kształcenie uniwersyteckie jako czynnik wpływający na przedsiębiorczość, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu" 2011, nr 215, s. 71-87.
 7. Hebert R.F., Link A.N., The Entrepreneur. Mainstream Views and Radical Critiques, Praeger Special Studies, Praeger Scientific, Nowy Jork 1982, s. 108.
 8. Kraśnicka T., Przedsiębiorczość jako przedmiot badań ekonomistów, "Ekonomia" 2002, nr 4, s. 187.
 9. Kunasz M., Aktywność proprzedsiębiorcza studentów a pomysł na biznes i skłonność do założenia własnej firmy - rezultaty badań, [w:] D. Kopycińska (red.), Wybory konsumentów i przedsiębiorstw w teorii i w praktyce, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2009, s. 210.
 10. Kunasz M., Barriers to development and institutional support for entrepreneurship in Poland - role that higher education institutions occupy in support system, "Transformation & Business Economics" 2009, t. 8, nr. 3, s. 203.
 11. Kunasz M., Postawy i zachowania przedsiębiorcze studentów w świetle badań ankietowych, "Gospodarka Narodowa" 2008, nr 3, s. 66.
 12. Kunasz M., Potencjał przedsiębiorczości wśród studentów - przykład zastosowania metod wielowymiarowej analizy porównawczej, "Wiadomości Statystyczne" 2009, nr 1.s. 6.
 13. Macias J., Przedsiębiorczość jako proces wykorzystywania okazji rynkowych w burzliwym otoczeniu, "Problemy Jakości" 2013, t. 45, nr 4, s. 10-14.
 14. Majerska J., Własna firma - szansą na sukces, [w:] T. Bernat (red.), Przedsiębiorczość kluczem do sukcesu młodych, Instytut Wiedzy, Szczecin-Warszawa 2003, s. 96.
 15. Marszałek A., Analiza postaw przedsiębiorczych wśród studentów, "e-mentor" 2012, nr 3, s. 26.
 16. Minkiewicz B.(red.), Uczelnie i ich otoczenie. Możliwości i formy współdziałania, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2003.
 17. Oniszczuk-Jastrząbek A., Otoczenie a przedsiębiorczość w warunkach globalizacji, "Przedsiębiorczość, Edukacja" 2011, nr 7, s. 42-57.
 18. Piecuch T., Przedsiębiorczość. Podstawy teoretyczne, C.H. Beck, Warszawa 2010, s. 36.
 19. Poznańska K., Bariery rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, [w:] K. Jaremczuk (red.), Uwarunkowania przedsiębiorczości, PWSZ w Tarnobrzegu, Tarnobrzeg 2005, s. 315-317.
 20. Radkiewicz W., Wybrane determinanty przedsiębiorczości, [w:] S. Witkowski (red.), Psychologiczne wyznaczniki sukcesu, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1996, s. 9.
 21. Richert-Kaźmierska A., Przedsiębiorczość jako przedmiot nauczania na wyższej uczelni - wyzwania merytoryczne i metodyczne, "e-mentor" 2011, nr 2, s. 38.
 22. Ripsas S., Towards and Interdisciplinary Theory of Entrepreneurship, "Small Business Economics" 1998, t. 10, nr 3, s. 106.
 23. Zaleska M., Owczarz K., Bariery rozwoju przedsiębiorczości w Polsce, "Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów SGH" 2005, nr 61, s. 140-141.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1731-6758
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu