BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szustak Grażyna (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Tytuł
Fundusze własne a bazujące na nich kryteria oceny bezpieczeństwa banków
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Współczesne problemy finansów, bankowości i ubezpieczeń w teorii i praktyce. T. 1, 2006, s. 253-269, rys., schemat
Contemporary Issues in Finance, Banking and Insurance : Theory and Practice. T. 1
Słowa kluczowe
Kapitał bankowy, Kapitał własny, Sektor bankowy, Banki komercyjne, Bilans
Bank capital, Ownership capital, Banking sector, Commercial banks, Balance sheet
Uwagi
summ.
Abstrakt
Omówiono istotę i elementy składowe funduszy własnych banku, rentowność i ryzyko kapitałów własnych jako części sumy bilansowej banku oraz wzajemne zależności funduszy własnych i zewnętrznych norm ostrożnościowych.

The subjects of this paper are the mutual relations between private funds and based on them criteria of assessment of the banks' safety. It has been pointed out the integral elements of private funds, simultaneously explaining the difference between the legal terms of private funds and private capitals of banks. The following matter that has been discussed was the problem of private capitals' share in the balance sum taking into consideration both the possibilities to exploit by the banks the positive effect of financial leverage and the scale of a risk which has been taken into consideration. There have also been discussed the external standards of security based on the private funds which are currently binding in the bank system, which are: the limits of concentration commitment and the capital adequacy including the solvency co-efficient. In conclusion there have been emphasized the functions of private funds that assure the safety of bank functioning. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Zieliński T.B., Znaniecka J.: Bezpieczny bank, WSBiF, Katowice 2001, s. 62-63.
 2. Adamowicz T.: Praktyczne aspekty związane z II filarem Nowej Umowy Kapitałowej Bezpieczny Bank nr 2/2005.
 3. Iwanicz-Drozdowska M.: Metody oceny działalności banku, Poltext, Warszawa 1995, s. 32-39.
 4. Dobosiewicz Z.: Bankowość, PWE, Warszawa 2003, s.14.
 5. www.nbp.pl/bilans_banków.
 6. Baka W.: Bankowość europejska, PWN, Warszawa 2005, s. 285 (opracowanie własne).
 7. Szustak G.: Rola kapitału jako czynnika wyboru strategii banku, [w:] red. R. Hanisz : Strategia polskich banków wobec wyzwań rozwojowych, AE Katowice, 2002, s. 39 i nast.
 8. Capiga M., Harasim J., Szustak G.: Finanse banków, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2005, s. 210.
 9. Szustak G.: Polski rynek bankowy w warunkach nasilającej się konkurencji, [w:] red. I. Pyka: Tendencje i perspektywy rozwoju rynków finansowych w Polsce, AE Katowice, 2004, 82.
 10. Sytuacja finansowa banków w 2004 roku. Synteza. NBP - GINB, Warszawa, maj 2005 r.
 11. Skuza S.: Polskie banki spółdzielcze wobec integracji z Unią Europejską, "Prawo Bankowe", nr 6, 2004r., s. 78.
 12. Koleśnik J.: Nowa Bazylejska Umowa Kapitałowa wyrazem globalizacji bankowości, [w:] Bankowość wobec procesów globalizacji. Materiały z konferencji pt: Finanse, bankowość i ubezpieczenia wobec procesów globalizacji , Uniwersytet Gdański, Gdańska Akademia Bankowa, Gdańsk-Jurata 2003, s. 229.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu