BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zarębski Sławomir (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Plany bezpośrednich reinwestycji dywidend (DRIPs) jako element polityki finansowej małych i średnich przedsiębiorstw
Dividend Re-Investment Programs (DRIPs) as an Element of Finance Policy for Small and Medium Sized Enterprises.
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 81, s. 179-188, tab.,rys.
Tytuł własny numeru
Strategie zarządzania mikro, małymi i średnimi przedsiebiorstwami - mikrofirma 2012
Słowa kluczowe
Polityka dywidend, Dywidenda, Przedsiębiorstwo, Polityka finansowa
Dividend policy, Dividend, Enterprises, Financial policy
Uwagi
summ.
Abstrakt
Rynki finansowe wykreowały w ostatnich latach liczne instytucje finansowe, które reagowały na specyficzne dylematy małych, indywidualnych inwestorów (np: relatywnie wysokie koszty transakcyjne, niewielkie możliwości dywersyfikacji portfela, ograniczona wiedza o mechanizmach funkcjonowania rynku finansowego, brak możliwości ciągłego analizowania aktualnej sytuacji na tym rynku). Podstawowymi instytucjami tego typu, obok najbardziej powszechnych (otwartych) funduszy inwestycyjnych, są także tzw. plany (programy) inwestycji bezpośrednich.(fragment tekstu)

The purpose of the article is to present the basic advantages and disadvantages of dividend reinvestment plans (DRIPs) for small and medium sized enterprises. The article briefly presents the basic concepts and ideas concerning this instrument of corporate dividend policy. The analysis concentrates on the question of the specificity of the usefulness of DRIP programs in SME.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. "Observatory of European SME's" 2003, nr 7, Bruksela 2003, s. 3.
  2. Komisja Europejska, Report on the result of the open consultation on a Small Business Act for Europe, Bruksela 2008, s. 1.
  3. R.P. DeGennaro, Direct Investments in Securities: A Primer, "Economic Review, Federal Reserve Bank of Atlanta" 2003, nr 1, s. 1.
  4. S. Zarębski, Program bezpośrednich reinwestycji dywidend (DRIP) w polityce finansowej spółek i ich akcjonariuszy, w: Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki, red. S. Wrzosek, Wydawnictwo UE we Wrocławiu nr 172, Wrocław 2011, s. 287.
  5. P. Larkin, B. Lee, A. Wane, Repurchase Dividend Reinvestment Plans (Repurchase DRIPS), "Journal of Business & Economics Research" 2005, Vol. 3, No. 10; A.C. Cherin, R.C. Hanson, Dividend Reinvestment Plans: A Review of the Literature, "Financial Markets, Institutions and Instruments" 1995, No. 4, s. 59-73.
  6. D. Dziawgo, Bankowe programy lojalnościowe dla akcjonariuszy na przykładzie Australii oraz Francji. Możliwości wprowadzenia rozwiązań zagranicznych w Polsce, "Bank i Kredyt" 2003, nr 4, s. 60.
  7. S. Zarębski, Wykup akcji własnych jako forma płatności inwestorskich w małych spółkach giełdowych, w: Uwarunkowania rynkowe rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw. Mikrofirma 2010, red. A. Bielawska, T. Łuczka, Zeszyty Naukowe US nr 588, Szczecin 2010, s. 237.
  8. S. Zarębski, Dywidendy specjalne jako forma płatności inwestorskich w małych i średnich spółkach kapitałowych. Mikrofirma 2011, Zeszyty Naukowe US, Szczecin 2011, s. 244.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu